Formandskollegiet består af bestyrelsesmedlemmer, formanden for Etiknævnet, formanden for hvert af de vedtægtsbestemte udvalg og formændene for henholdsvis kredsene, sektionerne og de faglige selskaber.

Formandskollegiet indkaldes mindst to gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål.

Senest 8 uger før hver generalforsamling indkaldes formandskollegiet for at drøfte hele eller dele af dagsordenen for generalforsamlingen. I den forbindelse kan medlemmerne kommentere og give indstillinger om de fremlagte dagsordenspunkter.

I generalforsamlingsperioden 2018-21 er der planlagt endnu et møde:

Fredag den 15. januar 2021

Alle møderne finder sted i København fra klokken 15:00 – 18:00 efterfulgt af tilbud om lidt godt at spise og mulighed for at netværke frem til klokken cirka 19:00.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge