Formandskollegiet består af bestyrelsesmedlemmer, formanden for Etiknævnet, formanden for hvert af de vedtægtsbestemte udvalg og formændene for henholdsvis kredsene, sektionerne og de faglige selskaber.

Formandskollegiet indkaldes mindst to gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål.

Senest 8 uger før hver generalforsamling indkaldes formandskollegiet for at drøfte hele eller dele af dagsordenen for generalforsamlingen. I den forbindelse kan medlemmerne kommentere og give indstillinger om de fremlagte dagsordenspunkter.

Under forudsætning af, at COVID-19 restriktionerne tillader afholdelse af fysiske møder, holdes alle møderne i København. Når vi kender situationen forud for hvert enkelt møde, vil vi naturligvis orientere om det her på hjemmesiden og i mail direkte til medlemmerne af Formandskollegiet.

Generalforsamling 2021 er på grund af COVID-19 restriktionerne udsat til 11. – 12. september 2021 og holdes i København.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge