Formandskollegiet

Formandskollegiet består af bestyrelsesmedlemmer, forpersonen for Komité for Etik, forpersonen for hvert af de vedtægtsbestemte udvalg og forpersonerne for henholdsvis kredsene, sektionerne og de faglige selskaber.

Formandskollegiet indkaldes mindst to gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål.

Senest 8 uger før hver generalforsamling indkaldes formandskollegiet for at drøfte hele eller dele af dagsordenen for generalforsamlingen. I den forbindelse kan medlemmerne kommentere og give indstillinger om de fremlagte dagsordenspunkter.