Introduktionsstillinger – Løntilskud – Innobooster

Hvis du er ledig, findes der forskellige veje til job på ordinære vilkår.

Du kan læse om tre af dem her, nemlig introduktionsstillinger, løntilskud og innobooster. Fælles for de tre ordninger er, at de kan hjælpe dig til at få erhvervserfaring og et netværk, der kan gøre det nemmere at blive ansat på ordnære vilkår.
Introduktionsstillinger:
Introduktionsstillinger er midlertidige stillinger, i den offentlige sektor, altså i staten, regionerne og kommunerne.

Stillingerne har 1 års varighed, og der medfølger en forpligtigelse om, at stillingen indeholder oplæring og kompetenceudvikling.

Lønnen udgør 80 procent af trin 4 for akademikere ansat i den offentlige sektor. Den lavere aflønning er aftalt for at understøtte ordningen.

Hvis du bliver ansat i en introduktionsstilling, er du uden for beskæftigelsessystemet. Det betyder blandt andet, at du optjener ret til dagpenge, mens du er ansat i stillingen.

Aftalen om introduktionsstillinger er et af resultaterne af den sidste overenskomstforhandling. Aftalen omfatter alene rammerne, og der er ikke indgået aftale om et vist antal stillinger. Som ledig må du gerne tilbyde en offentlig arbejdsgiver din ansættelse på ordningen. Det er altså op til dig at finde og aftale ansættelse med en arbejdsgiver, men vi yder gerne rådgivning om stillingerne.

Du kan blive ansat i en introduktionsstilling, hvis du har haft en sammenhængene ledighedsperiode af et års varighed.

Det er ikke et krav, at du er berettiget til dagpenge, og du skal ikke godkendes af A-kassen eller jobcenteret.

Løntilskud:
Løntilskudsordningen er en del af dagpengesystemet og formålet med ordningen er, at du kan få erhvervserfaring, mens du er på dagpenge.

Løntilskud kan etableres i både offentlig og private virksomheder.

Ved løntilskud i offentlige virksomheder vil du fortsat få dagpenge. Ved løntilskud i private virksomheder får du løn, og arbejdsgiveren får et tilskud svarende til dagpengene.

Det gælder for begge typer ansættelse, at du forsat er på dagpenge, og perioden, hvor du er i løntilskud, tæller med i dagpengeperioden på 2 år.

Løntilskud aftales nærmere med jobcenter eller din a-kasse, der også vejleder om ordningen, herunder på hvilken måde stillingerne etableres.

Innobooster:
Innobooster har til formål at gøre flere danske virksomheder innovative. Det sker ved at investere i viden til udviklingsparate små og mellemstore virksomheder (SMV), som kan skabe vækst og job.

Det betyder, at du kan blive ansat som Innobooster i en virksomhed, hvor du skal varetage et projekt, der er innovativt, og indeholder nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende.

Ordningen afløser videnpilotordningen og minder meget om denne. Men med Innobooster har man forsøgt at gøre ordningen mere fleksibel og attraktiv for virksomhederne.

Det er et krav, at du ikke tidligere har været ansat i virksomheden. Til gengæld stilles der ikke krav om forudgående ledighed. Du skal blot have en bacheloruddannelse, der skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet. Virksomheden skal være privatejet, have mellem 2 og 250 ansatte og have eksisteret i over et år. Virksomhedens omsætning må højt være 50 mio. EUR årligt.

Som Innobooster er du ansat i virksomheden. Ordningen fungerer uafhængigt af dagpengesystemet, og du skal derfor ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som det er tilfældet med f.eks. løntilskud. Du ansættes på funktionærvilkår. Ansættelsen er mellem 6 – 12 måneder og skal være på fuld tid. Tilskuddet til din arbejdsgiver er på 12.500 kr. om måneden og må udgøre halvdelen af din løn. Lønniveauet forhandler du selv.

Hvis du ønsker at blive ansat gennem Innobooster-programmet, kan du enten vælge at henvende dig til dit lokale jobcenter, men du kan også selv tage kontakt til en virksomhed, og I kan sammen definere et projekt. Overvej, hvilket projekt du kan udføre i virksomheden.

Læs mere om...

Læs mere om introduktionsstillinger her

Læs mere om løntilskud her

Læs mere om retningslinjerne for Innoboosterordningen her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge