CV’et er en kronologisk oplistning af dine tidligere erfaringer samt andre faktuelle oplysninger, som du vil have med i vurderingen af din baggrund for din jobsøgning.

CV’et vedlægges din ansøgning og fungerer som baggrundsoplysninger for ansætterne.

Vi anbefaler, at du skriver dit CV i omvendt kronologisk orden, og at du inddeler dine oplysninger i emneområder. Det gør CV’et let at læse for ansætteren. En måde at inddele et CV på kan være:

  • Personlige oplysninger
  • Uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Andre relevante erfaringer
  • Kursusliste
  • Fritid

CV’et kan også have andre emneinddelinger som Sprog, IT-kendskab og Publikationer.

Det er vigtigt, at du laver de emneinddelinger, som bedst beskriver dine kvalifikationer og erfaringer.

Vær opmærksom på at stille dit CV pænt op, f.eks. med årstal yderst til venstre. Brug tabulator til indryk til den tilhørende tekst. Et pænt opstillet CV kommunikerer ordenssans.

Personlige oplysninger

Begynd dit CV med de personlige data: fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsår og civilstand.

Uddannelse

Her skriver du dine uddannelsesmæssige data. Det kan være en god ide under din kandidateksamen at skrive specialetitel og praktiksted. Især som nyuddannet er det en del af dit erfaringsgrundlag.

Erhvervserfaring

Vær opmærksom på, at du ikke blot skal opliste erhvervserfaringer, som stammer fra psykologarbejde, men også de erfaringer, du har fra andre ansættelser. Især hvis du er nyuddannet, kan erfaringer fra studietiden være relevante af få med. Du kan gennem disse dokumentere personlige kvalifikationer (se afsnit om personlige kvalifikationer).

Andre relevante erfaringer

Her kan du opliste erfaringer, som du har opnået gennem andre aktiviteter end arbejde. Det kan være højskoleophold, rejser, organisationserfaringer, bestyrelsesarbejde oa.

Kursusliste

Vær opmærksom på, at et kursus er et undervisningsforløb af kortere varighed, som fornyer din viden eller udvider din viden på et bestemt område.

Kurser, som er taget efter din kandidateksamen regnes med som efteruddannelse.

Fritid

Det er en smagssag, om du vil have en selvstændig overskrift til dine fritidsinteresser. Du kan også skrive dem under andre relevante erfaringer.

I mange psykologjobs er det ikke blot de faglige kvalifikationer men også psykologen som person, man ønsker at vurdere inden ansættelsen, derfor kan fritidsinteresser også have relevans i en psykologs CV.

RESSOURCER

Psykologjob.dk
Find ledige psykolog-stillinger på:
www.psykologjob.dk

“På vej mod det første job”
Pjecen fortæller kort om elementer i et ansættelsesforløb, om hvordan du sikrer dig den rette løn – og om at der er gode råd at hente hos Dansk Psykolog Forening undervejs.
Hent pjecen som PDF

ANSØGNING

Grundig research på stillingen inden du skriver en ansøgning, giver dig både mulighed for at overveje om jobbet er relevant for dig og for at skrive en vedkommende ansøgning.

Læs mere om ansøgning

JOBSAMTALEN

Når du er blevet indkaldt til samtale følger forberedelsen til jobsamtalen. Falder samtalen heldigt ud, modtager du et tilbud om job. Faldet den mindre heldigt ud, kan du med fordel følge op på din ansøgning og samtalen.

Læs mere om jobsamtalen her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge