Når du er blevet indkaldt til samtale følger forberedelsen til jobsamtalen. Falder samtalen heldigt ud, modtager du et tilbud om job. Faldet den mindre heldigt ud, kan du med fordel følge op på din ansøgning og samtalen.

Indkaldelse til samtale

Når virksomheden har læst alle indkomne ansøgninger, vil de tage stilling til, hvor mange de vil indkalde til samtale. Hvis du er udvalgt, vil du modtage et brev med en invitation til samtale. Det er meget forskelligt, hvor meget virksomheden vælger at informere de indkaldte om:

 • Mødetidspunkt.
 • Mødested.
 • Evt. hvem, der deltager i samtalen.
 • Evt. hvor lang tid, der er afsat til samtalen.
 • Evt. antal samtaler, hvis der er mere end en.
ANSØGNING

Grundig research på stillingen inden du skriver en ansøgning, giver dig både mulighed for at overveje om jobbet er relevant for dig og for at skrive en vedkommende ansøgning.

Læs mere om ansøgning

Forberedelse til jobsamtalen

Selv om du ikke kan vide nøjagtigt, hvad du vil blive spurgt om, kan du godt forberede dig på samtalen. Det kan anbefales, at du gør følgende:

 • Søg yderligere oplysninger om arbejdsstedet og gennemlæs allerede indhentede oplysninger.
 • Gennemlæs stillingsopslaget.
 • Gennemlæs din ansøgning, så du ved, hvad du har skrevet.
 • Forbered dig på, at du skal give en præsentation af dig selv.
 • Overvej her, hvad du vil lægge vægt på i præsentationen.
 • Find ud af, hvad du vil svare på spørgsmål, du vil kunne opfatte som ubehagelige.
 • Overvej, hvilke spørgsmål du selv har til ansættelsesudvalget.
 • Skriv dem ned og tag dem med til samtalen.
 • Find ud af, hvem du vil bruge som reference, hvis du bliver bedt om at opgive en referenceperson.
 • Overvej dine lønkrav.

Ved offentlige ansættelser er det Dansk Psykolog Forening, der forhandler lønnen, efter du har fået stillingstilbud. Ved private ansættelser, hvor der ikke er overenskomst, skal du selv forhandle løn, men kan søge vejledning hos Dansk Psykolog Forening. Hvis du søger en lederstilling, skal du overveje og forberede dig på, at du kan blive bedt om at deltage i en test. Husk, det er både dig og ansættelsesstedet, der skal bruge jobsamtalen til at finde ud af, om samtalen vil føre til et ansættelsesforhold.

RESSOURCER

Psykologjob.dk
Find ledige psykolog-stillinger på:
www.psykologjob.dk

“På vej mod det første job”
Pjecen fortæller kort om elementer i et ansættelsesforløb, om hvordan du sikrer dig den rette løn – og om at der er gode råd at hente hos Dansk Psykolog Forening undervejs.
Hent pjecen som PDF

Samtalen

Når du bliver inviteret til en jobsamtale, har ansættelsesudvalget vurderet, at du er fagligt kvalificeret til stillingen. Samtalen har som hovedsigte at finde ud af, om du passer ind til arbejdsstedet (i virksomhedskulturen, sammen med kollegaerne og samarbejdspartnerne, arbejdsklimaet på stedet). For dig har samtalen det sigte, at du ud over at præsentere dig selv, har mulighed for at vurdere, om arbejdspladsen er noget for dig (kan du trives med arbejdsopgaverne, lederens væremåde, virksomhedskulturen, kollegaerne og deres samarbejdsform).

Hvad kan du gøre for at få en god samtale?

 • Undersøg på forhånd, hvor samtalen skal foregå.
 • Mød til samtalen til tiden (hellere for tidligt end for sent).
 • Overvej din påklædning, så den passer til dig, jobbet og lejligheden.
 • Sørg for at få hilst på alle i ansættelsesudvalget, når du kaldes ind til samtalen.
 • Har du skrevet spørgsmål ned, du skal have besvaret, læg dem med det samme foran dig, så du kan støtte dig til dine spørgsmål, hvis du går i stå.
 • Vis med din attitude, at du er åben og interesseret.
 • Hvis du er meget nervøs, sig det frem for at skjule det, så du ikke kommer til at give et ”forkert” indtryk. Mange gange forsvinder nervøsiteten, når man vedgår sig den.
 • Vær åben overfor spørgsmål og vis interesse for at indgå i en dialog. Stil åbne, interesserede spørgsmål, så du fremmer dialogen, samtidig med du får viden om arbejdsstedet.
 • Koncentrer dig om den person, der stiller dig spørgsmål. Men forsøg at få kontakt med de fleste i ansættelsesudvalget, så ingen føler sig overset.
 • Vis dit engagement i besvarelsen af spørgsmål. Gør svarene præcise – ikke for lange, ikke for korte.
 • Sidst i samtalen kan du stille spørgsmål om muligheden for at få supervision i forhold til autorisation eller anden efteruddannelse.
 • Bed om oplysninger om, hvordan den fortsatte ansættelsesprocedure vil være.
 • Efter jobsamtalen skal både du og arbejdsstedet tage stilling til, om stillingen er den rigtige for dig.
Overvej, om stillingen svarer til dine forventninger:
 • Hvilke forventninger kan jeg leve med ikke bliver opfyldt?
 • Vil jeg kunne trives på denne arbejdsplads?
 • Er der forhold, jeg skal have undersøgt, før jeg vil tage imod stillingen, hvis jeg får den tilbudt?

Jobsamtalen – hvad må man spørge om?

Jobsamtaler afføder ofte en række spørgsmål; hvad må arbejdsgiveren spørge om? Hvad er ansøgeren forpligtet til at oplyse? Og hvordan er det lige med lønforhandlingen?
Her kan du læse lidt mere om hvad der gælder:

Ligebehandling
Det fremgår af ligebehandlingsloven at en arbejdsgiver, ved ansættelse af medarbejdere, ikke må lægge vægt på om ansøgeren er gravid, religion, seksuel orientering, politisk overbevisning eller alder.
En ansøger har derfor ikke pligt til at svare, hvis de bliver stillet spørgsmål der handler om de forhold. Hvis du som ansøger alligevel bliver spurgt anbefaler vi, at du spørger ind til, hvorfor arbejdsgiveren stiller det spørgsmål og på hvilken måde, det har relevans for jobbet.
Helbred
En arbejdsgiver må gerne spørge om helbredsforhold, som har væsentligt betydning for varetagelse af stillingen. Arbejdsgiveren må derimod ikke spørge ind til generelle helbredsoplysninger, for eksempel om hvor mange sygedage ansøgeren har haft det seneste år eller om ansøgeren lider af en bestemt sygdom.
På den anden side fastslår helbredsoplysningsloven, at en lønmodtager inden ansættelsen selv – eller hvis de bliver spurgt af arbejdsgiveren – skal oplyse, om de lider af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som har væsentlig betydning for at kunne udføre arbejdet. Oplysningspligten gælder også selvom der ikke er blevet spurgt ind til det i ansættelsessamtalen.
Løn
På det offentlige arbejdsmarked skal der ikke tales om løn i jobsamtalen. Her skal lønnen forhandles bagefter enten med din tillidsrepræsentant eller Dansk Psykolog Forening.
Hvis du alligevel bliver spurgt anbefaler vi, at du – i første omgang – vender spørgsmålet og spørger ind til arbejdspladsens lønpolitik, så du får flere informationer at handle på. Hvis det er en jobsamtale på det offentlige arbejdsmarked anbefaler vi, at du dernæst siger, at lønnen – som du har forstået det – skal forhandles efterfølgende med Dansk Psykolog Forening.
Bliver du alligevel spurgt igen anbefaler vi, at du kommer med et cirka bud og tager forbehold for efterfølgende drøftelse med Dansk Psykolog Forening.

På det private arbejdsmarked er det ansøgeren og arbejdsgiveren, der skal forhandle lønnen. Du kan forvente, at arbejdsgiveren ofte spørge ind til dine lønforventninger i jobsamtalen. Selve forhandlingen foretages efterfølgende. Det er derfor vigtigt, at du har forberedt et udspil.

Læs mere om DP’s rådgivning om lønforhandling på det private arbejdsmarked her. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for en sparring om lønniveau mv.

I DP’s lønstatistik for privatansatte kan man finde oplysninger om lønniveauer.

ERFA-GRUPPER

I forbindelse med din jobsøgning kan det være en stor hjælp at være fælles om jobsøgningen i en gruppe med andre ledige. I en erfaringsudvekslingsgruppe kan du få nye ideer til jobsøgning, feedback på din jobsøgningsstil, være med til at skabe større netværk til jobsøgning og få mulighed for at diskutere de frustrationer og skuffelser, der kan være ved at søge job.

Hvis du er i arbejde, kan du også have glæde af at være i en erfa-gruppe. Gruppen kan fungere som et sted, hvor du kan diskutere problemer på arbejdspladsen, hvor du kan få opbakning til dit arbejde og som et netværk, du kan bruge i forhold til jobskifte.

Du må selv være aktiv med at danne erfa-grupper. Det kan være, at I er en gruppe fra studietiden, som fortsat kan mødes, eller du kan annoncere efter fagfæller med samme interesser som dig selv på hjemmesiden eller i Psykolog Nyt.

Du bliver tilbudt jobbet ...

Det er forskelligt, hvor lang tid der går fra afholdelsen af jobsamtalen, til du får svar på, om du får tilbudt stillingen. Ofte vil du få svar dagen efter. Der kan også gå op til flere uger, hvis samtalerne f.eks. er fordelt over længere tid.

Oftest vil du til slut i ansættelsessamtalen få at vide, hvor hurtigt der bliver truffet en afgørelse.

Hvis du får tilbudt jobbet, vil du blive ringet op af lederen på stedet, som vil tilbyde dig jobbet.

Arbejdsstedet vil først kontakte den ansøger, som får tilbudt stillingen. Når vedkommende har sagt ja, vil de andre ansøgere blive kontaktet.

Hvis du bliver tilbudt stillingen, skal du give svar i løbet af et par dage.

Når du har sagt ja til stillingen, skal dine løn- og ansættelsesvilkår forhandles. (Er det en offentlig stilling, er det Dansk Psykolog Forening eller psykologernes tillidsmand på stedet, der forhandler lønnen. Er det en privat ansættelse uden overenskomst med Dansk Psykolog Forening, skal du selv forhandle løn- og ansættelsesvilkår, men du kan altid få råd og vejledning i foreningen om, hvordan du forholder dig i en lønforhandling).

Sig aldrig din tidligere stilling op, før lønforhandlingerne er afsluttet, da der kan opstå situationer, hvor du ikke ønsker at tiltræde det nye job (f.eks. hvis du ikke kan få dine lønkrav indfriet).

Du får ikke jobbet ...

Hvis du ikke får tilbudt jobbet, kan du alligevel godt uddrage erfaringer af ansættelsesforløbet.

Gennemgå ansøgningen og samtalen med en ven eller kollega for at finde ud af, hvad du evt. kunne have gjort anderledes.

Kontakt arbejdsstedet for at få en feedback på, hvad du kan gøre anderledes i din jobsøgning.

Overvej, om du søger de rigtige stillinger i forhold til dine kvalifikationer og dine personlige styrker og svagheder.

Søg vejledning i din a-kasse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge