BASIS – forhandling med succes, efterår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20221122
 • Region Syddanmark 
 • 22.11.2022 - 23.11.2022
 • 27.9.2022
 • 6
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hensigt 
Om man har succes i forhandlinger med ledelsen, afhænger af mange forhold: Ledelsens modtagelighed, et realistisk forventningsniveau, de nødvendige ressourcer, god forberedelse mv.

Forhandling er også noget, man bliver bedre til efterhånden, som man får øvelse i det. Her har du mulighed for at træne – uden risiko for andet end at få erfaringer med hjem!

Kurset giver dig som forholdsvis ny tillidsrepræsentant et indblik i forhandlingsprocessen og situationer, som er beslægtet med forhandling. Dermed rustes du til den næste lønforhandling og de øvrige TR-opgaver.

På kurset vil du bl.a. blive introduceret for:

 • Forhandlingsprocessen og forhandlingsprincipper
 • Forholdet til baglandet og mandatgivning
 • Forholdet til modparten og mulighederne for at påvirke forhandlingssystemet
 • Information og viden
 • Forhandlingsevne og styrke
 • Forskellige forhandlerroller
 • Kommunikation i forhandlinger
 • Fif og staldtricks til forhandlere

Udbytte
Kurset giver dig:

 • Konkret viden om den gode forhandlingsproces
 • Grundlag for at kunne agere ved modstand under forhandlingen
 • Forståelse for at bruge egen styrke
 • Redskaber til håndtering af forventninger fra baglandet

Form
Emnerne vil blive behandlet i et samspil mellem dialogbaserede oplæg fra underviserne - som selv har erfaring med forhandling - rollespil og øvelser. Du kan forvente en høj grad af deltagerinvolvering.

Kurset retter sig mod den forholdsvis nyvalgte tillidsrepræsentant, som har gennemgået kurset ”Introduktion til TR-arbejdet”, og som vil vide mere om forhandling. Der udsendes materiale inden kurset, som undervisningen tager udgangspunkt i.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Tirsdag 22. november 2022 - onsdag 23. november 2022.
1. dag kl. 10-17 og 

2 dages internat 


Tilmeldingsfrist

6. april 2022


"Først-til-mølleprincippet"
Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"
2 AC TR kurser pr. år
Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år
Har du gennemført DP´s TR velkomstkursus?
DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser
Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt