BASIS – forhandling med succes, forår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20230524
 • Region Syddanmark 
 • 24.5.2023 - 25.5.2023
 • 12.4.2023
 • 5
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hensigt 
Om man har succes i forhandlinger med ledelsen, afhænger af mange forhold: Ledelsens modtagelighed, et realistisk forventningsniveau, de nødvendige ressourcer, god forberedelse mv.

Forhandling er også noget, man bliver bedre til efterhånden, som man får øvelse i det. Her har du mulighed for at træne – uden risiko for andet end at få erfaringer med hjem!

Kurset giver dig som forholdsvis ny tillidsrepræsentant et indblik i forhandlingsprocessen og situationer, som er beslægtet med forhandling. Dermed rustes du til den næste lønforhandling og de øvrige TR-opgaver.

På kurset vil du bl.a. blive introduceret for:

 • Forhandlingsprocessen og forhandlingsprincipper
 • Forholdet til baglandet og mandatgivning
 • Forholdet til modparten og mulighederne for at påvirke forhandlingssystemet
 • Information og viden
 • Forhandlingsevne og styrke
 • Forskellige forhandlerroller
 • Kommunikation i forhandlinger
 • Fif og staldtricks til forhandlere

Udbytte
Kurset giver dig:

 • Konkret viden om den gode forhandlingsproces
 • Grundlag for at kunne agere ved modstand under forhandlingen
 • Forståelse for at bruge egen styrke
 • Redskaber til håndtering af forventninger fra baglandet

Form
Emnerne vil blive behandlet i et samspil mellem dialogbaserede oplæg fra underviserne - som selv har erfaring med forhandling - rollespil og øvelser. Du kan forvente en høj grad af deltagerinvolvering.

Kurset retter sig mod den forholdsvis nyvalgte tillidsrepræsentant, som har gennemgået kurset ”Introduktion til TR-arbejdet”, og som vil vide mere om forhandling. Der udsendes materiale inden kurset, som undervisningen tager udgangspunkt i.

Praktiske informationer

Sted

Haraldskær Sinatur Hotel

Skibetvej 140

7100 Vejle


Tid og varighed

Onsdag 24. maj - torsdag 25. maj 2023.

1. dag kl. 10-17 og 2. dag kl. 9-16.

2 dages internat 


Tilmeldingsfrist

12. april 2023


"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"


2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år


Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser


Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt