Økonomi

Al begyndelse er svær og tager tid. Du bør derfor foretage en realistisk vurdering af mulige indtægter og udgifter.

Startkapital

Det vil være nødvendigt med en startkapital for at komme igennem den første tid, hvor indtægterne lader vente på sig, mens udgifter til etableringen synes at accelerere.

Gør dig realistiske overvejelser over, hvor klienterne skal komme fra i den første tid efter etableringen. Måske har du sikkerhed for, at din tidligere arbejdsgiver vil bruge dig som privatpraktiserende psykolog – eller du kender måske andre privatpraktiserende psykologer, som vil henvise de klienter til dig, som de ikke selv kan nå at behandle.

Markedsføring

Brug tid på at markedsføre dig selv. Det tager tid, men er ofte godt investeret.

Brug dig selv til det, du er ekspert i

Det er helt afgørende, at du bruger din tid på det, som du er ekspert i, nemlig psykologarbejdet. Derfor bør du overveje, om nogle opgaver løses bedst af andre end dig selv, fx rengøring, sekretæropgaver mv., og om du har økonomi til at lade andre overtage disse opgaver.

Vælg sagkyndig bistand

Det er vigtigt at begrænse sin risiko ved at indgå klare, skriftlige aftaler med samarbejdspartnere og klinik fællesskabspartnere. I nogle tilfælde kan det være gavnligt at få advokatbistand, når der skal udformes kontrakter. Det anbefales også, at du fra begyndelsen har en god revisor, som kan vejlede dig med henblik på virksomhedsform m.m.

LØN

Se Lønstatistik for privatansatte, september 2012

Vær opmærksom på, at Dansk Psykolog Forening som fagforening repræsenterer den ansatte psykolog i eventuelle konflikter mellem den privatpraktiserende og en ansat psykolog. Dansk Psykolog Forening fungerer ikke som arbejdsgiverforening. Den privatpraktiserende psykolog er derfor henvist til privat advokatbistand.

LØNADMINISTRATION

Er du i tvivl om, hvordan man håndterer de praktiske forhold omkring lønsedler m.m., anbefaler vi, at du kontakter SKAT, som har udførlig vejledning herom.

Se mere om lønadministration

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge