Sådan vælger I en tillidsrepræsentant

I kan vælge en tillidsrepræsentant, hvis I er mindst fem psykologer på jeres arbejdsplads.  I kan så danne en klub, som udgør tillidsrepræsentantens valggruppe. Hvis I ikke er psykologer nok på jeres arbejdsplads, kan det stadig lade sig gøre at få valgt en tillidsrepræsentant, hvis I indgår et valgforbund med psykologer på en anden institution i kommunen, regionen eller styrelsen.

Det offentlige område

På alle offentlige arbejdspladser har medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

Psykologer, der har været ansat mere end seks måneder i kommuner og regioner og ni måneder i staten, kan blive valgt til TR. Det er uden betydning, om de er ansat på heltid eller deltid.

Det private område

På det private område er der ikke automatisk ret til at vælge en tillidsrepræsentant, medmindre det er aftalt med ledelsen. I givet fald vil det stå i overenskomsten. I så fald gælder det offentliges regler om tillidsrepræsentanter.

Husk at kontakte foreningen, hvis I overvejer at vælge en tillidsrepræsentant i en privat virksomheder. Der kan være andre vilkår for dig end for offentlig ansatte tillidsrepræsentanter, som det er vigtigt I har kendskab til.

Valgperiode mv.

Valgperioden er normalt 2 år, men der er mulighed for at vælge ny tillidsrepræsentant i utide.

Valget skal formelt godkendes af arbejdsgiveren, men der skal gode grunde til at afvise valget.

Der kan vælges én suppleant for hver tillidsrepræsentant.

Valget

Når der skal vælges en TR, er der enkelte regler, der skal følges:

  • Der skal indkaldes til et møde, hvor der blandt psykologerne skal vælges en tillidsrepræsentant og en suppleant. Valget kan foretages ved håndsoprækning eller anonymt ved sedler med kandidatens navn på.
  • Når tillidsrepræsentanten og -suppleanten er valgt, skal valget anmeldes. Det gøres ved at udfylde en anmeldelsesblanket og sende/e-maile den til Dansk Psykolog Forening. Dansk Psykolog Forening sender den herefter til din arbejdsgiver til godkendelse. Hvis arbejdsgiveren ikke protesterer over valget inden 3 uger, er du automatisk godkendt.
  • Når valget er endeligt, vil den valgte tillidsrepræsentant modtage alt relevant materiale til varetagelse af TR-funktionen og blive inviteret til at deltage i kursusaktiviteterne for tillidsrepræsentanter.
RESSOURCER

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge