Psykologifestival 2023 i Region Hovedstaden

Her kan du læse mere om alle de oplæg, du kan booke i Region Hovedstaden til Psykologifestival 2023.

Hvis du ønsker at bestille et oplæg, skal du klikke på 'Bestil oplægget her' i psykologens beskrivelse og sende dem en mail.
 • Vi kommer alle med hver vores historier, og når de ”sammenblandes”, kan der meget let opstå konflikter. Det bliver derfor parrets opgave at udrede trådene og stoppe de uheldige mønstre.
  Dette emne vil specialist i psykoterapi, Per Thorseth, med godt 30 års erfaring som psykolog, afholde en workshop om. Efter et kort oplæg vil Per belyse emnerne med eksempler fra egen praksis. Der vil være mulighed for spørgsmål, og for at deltagerne kan gå aktivt ind i workshoppen med historier fra eget liv.

  Kontaktinfo
  Per Thorseth
  Aut. cand. psych. og specialist i psykoterapi og supervision

  Tilbyder at holde oplægget i: København og hele vejen til Helsingør

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • En halv million danskere vurderes til at have et behandlingskrævende høretab, og 770.000 danskere angiver at have tinnitus.
  Anne-Mette Mohr er ekspert i håndtering af høretab, tinnitus og indre-øre-betinget svimmelhed. Hun er medvært på podcastserien Tinnituskompasset og har grundlagt og stået i spidsen for House of Hearing 1993-2021. Hør Anne-Mette fortælle om udfordringerne, herunder om vejen til at ”lære at leve med det” både set ud fra de berørtes, de pårørendes og fra arbejdsgivers og kollegernes perspektiv.

  Kontaktinfo
  Anne-Mette Mohr
  Cand.psych. og specialist i klinisk psykologi. Godkendt som supervisor

  Tilbyder at holde oplægget i: Region Hovedstaden

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Tobias Opsahl er psykolog med særlig viden og erfaring i smertehåndtering, eksistentiel terapi samt mindfulness. Tobias er særligt optaget af, hvordan vi mennesker påvirkes af og håndterer livets større kriser – herunder tab, sygdom, skilsmisse, forældreskab og klimakrisen.

  I oplægget vil han give et overblik over forskningen i, hvordan klimakrisen påvirker os danskere. Forskningen viser nemlig, at mange døjer med svære tanker og følelser i relation til klimakrisen, særligt børn og unge, hvorfor der vil bruges ekstra tid på denne gruppe. Oplægget har til formål at give deltagerne et overblik over klimafølelsernes udbredelse i befolkningen, samt tilbyde perspektiver på håndteringen af disse. Der vil være rig mulighed for interaktion og diskussion i løbet af og efter oplægget.

  Kontaktinfo
  Tobias Opsahl
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Region Hovedstaden

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Børn og unge oplever mange overgange i deres liv, som forældre naturligvis bliver en del af. Det kan som forældre være vanskeligt at finde ud af, hvilken beslutning eller vej, der den rette at tage i forhold til ens barn.
  Camilla Brørup Dyssegård er autoriseret psykolog og forsker i inklusion og specialpædagogik.
  Hun tilbyder et oplæg inden for emnet overgange som fx: fra børnehave til skole, fra barn til ung eller forældresamarbejde med børnehave eller skole.

  Kontaktinfo
  Camilla Brørup Dyssegaard
  Autoriseret psykolog, ph.d.

  Tilbyder at holde oplægget i: Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Allerød

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Melissa Elveberg er autoriseret psykolog med mange års erfaring inden for sports- og performancepsykologi. Hun vil holde et oplæg om, hvordan netop denne gren inden for psykologien kan bruges i sportslig konkurrence.

  Kontaktinfo
  Melissa Elveberg
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Københavnsområdet og det meste af Sjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Højtbegavede er for alvor sat på dagsordenen, og der er stigende opbakning til denne gruppe af børn, men hvem er de egentligt?
  Hvorfor skal der gøres noget særskilt for dem? Hvad kan man forvente af deres udvikling, og hvordan kan den støttes?
  Dette kan du få svar på af Dea Franck.
  Dea har ekspertise i høj begavelse, og er en del af ekspertgruppen, der hjælper Børne- og Undervisningsministeriet med udviklingen af screening og indsatser for elever med høj begavelse i indskolingen.

  Kontaktinfo
  Dea Franck
  Autoriseret psykolog

  Tilbyder at holde oplægget på: Sjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Autoriseret psykolog, Lena Fredensborg, vil holde et oplæg om behandlingen af angst, PTSD, traumer m.m. gennem den skånsomme og effektive behandlingsmetode EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
  Oplægget vil fokusere på effekten af metoden, og hvordan den er med til at belyse den magiske tænkning i angst, men også hvorledes den er særdeles velegnet til behandling af traumer, som kan være meget smertefulde at genopleve og modtage behandling af.

  Kontaktinfo
  Lena Fredensborg
  Cand.psych.aut. og selvstændig klinisk psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Morten Carlsen er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne.
  Han vil holde oplæg om sammenbragte familier og de udfordringer og muligheder, der opstår, når forskellige familier bliver forenet. Oplægget vil se nærmere på de psykologiske aspekter af at skabe harmoni og trivsel i en kompleks familiesituation.

  Kontaktinfo
  Morten Carlsen
  Aut.cand.pæd.psyk, specialist og supervisor i psykoterapi

  Tilbyder at holde oplægget i: Hillerød

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Signe Brogaard-Kay er autoriseret psykolog og traumebehandler og arbejder med børn, unge og voksne samt familier.
  I traumebehandling er det et væsentligt element at lære at berolige sig selv og komme i kontakt med sine ressourcer. Signe tilbyder et praksisorienteret oplæg om selvomsorg og selv-medfølelse (self-compassion), hvilket betyder, at der indgår små øvelser, refleksioner og meditationer.
  Afhængig af ønsker hos modtageren kan der også være et mere teoretisk perspektiv i oplægget.

  Kontaktinfo
  Signe Brogaard-Kay
  Autoriseret psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Mange fagfolk arbejder dagligt med etniske minoritetsborgere. Måske har de hørt om negativ social kontrol, og måske er de ind i mellem bekymrede for borgere, elever eller studerende, som de har kontakt med. Men hvad skal de egentlig kigge efter?
  Inge Loua, autoriseret psykolog, giver en let introduktion til negativ social kontrol som begreb, hvordan den kommer til udtryk og i hvilke sammenhænge, samt hvilke konsekvenser den negative sociale kontrol kan have for de berørte.

  Kontaktinfo
  Inge Loua
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Københavnsområdet

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her eller via tlf. 30668343

 • Mange med hjernerystelse oplever også symptomer på stress, angst og depression. Disse symptomer kan nemt forveksles med de symptomer, man oplever efter hjernerystelse. Det gør billedet rigtig mudret.
  Susanne Hagel-Azeem er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og neuropsykologi.
  Hun vil holde et oplæg om metakognitiv terapi som behandlingsmulighed til hjernerystelser. Ved at forholde sig på en hel ny måde, kan symptomer på hjernerystelse reduceres markant. Kom og hør hvordan!

  Kontaktinfo
  Susanne Hagel-Azeem
  Psykolog og specialist i neuropsykologi og psykoterapi

  Tilbyder at holde oplægget i: København (i cykelafstand fra Vesterbro/Nørrebro :-))

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Mari Hauge Grønkjær, autoriseret psykolog og parterapeut, inviterer par ind i det parterapeutiske univers. Hun kommer med bud på, hvordan man kan arbejde med parforholdet hjemme og i terapi.

  Oplægget vil berøre og normalisere de frustrationer, der kan skabe ensomhed i parforholdet og vise, at der er en vej igennem konflikterne og henimod et godt parforhold.

  Kontaktinfo
  Mari Hauge Grønkjær
  Cand. psych.aut

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Overgangen fra børnehave til skole kan være udfordrende og fyldt med forandringer.
  Inge Schoug Larsen har speciale i udviklingspsykologi og pædagogiske processer, som hun i oplægget vil benytte til at fortælle, hvad der er vigtig at vide som forældre i forbindelse med barnets overgang fra børnehave til skole, hvordan kan man støtte sit barn i overgangen, og hvordan man som forældre kan indgå på en ressourcefuld måde i dialogen med skolen og dagtilbuddet om overgangen.
  Hun vil også komme med bud på, hvad man fx kan lege/gøre med sit barn, der kan styrke barnets møde med skole og SFO.

  Kontaktinfo
  Inge Schoug Larsen
  Cand. psych.

  Tilbyder at holde oplægget i: Nordsjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Dina Charleman er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi.

  Hun vil holde et oplæg om, hvordan man forebygger stress og udbrændthed og samtidig fremmer glæde ved at være tid gennem mindfulness-baserede metoder.

  Kontaktinfo
  Dina Charleman
  Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Joël Boukris er autoriseret psykolog med særlig erfaring med kriser, fysisk sygdom, stress og belastningsreaktioner knyttet til arbejdslivet og privatlivet.

  Han vil gerne holde et oplæg med udgangspunkt i Lisa Barretts konstruktivistiske tilgang til følelser. Det er en overordnet teoretisk ramme, der understreger, at vores oplevelser, følelser og opfattelser af verden er konstruktioner skabt af hjernen, der er formet af både biologiske og sociale faktorer. I denne teori argumenteres for, at hjernen forvalter energi og skaber følelser som en del af denne konstruktionsproces.

  Kontaktinfo
  Joël Boukris
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Michael Morin Nissen er autoriseret psykolog og TRE træner.
  Han vil holde et oplæg om TRE (tension and trauma releasing exercises) som forløser og forebygger stress og traumer.
  TRE består af en række øvelser, der aktiverer kroppens neurogene tremor og skaber vibrationer i kroppen.
  Oplægget kan både holdes som et oplæg om TRE eller et oplæg om metoden hvor deltagerne også får mulighed for at prøve TRE

  Kontaktinfo
  Michael Morin Nissen
  Autoriseret psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Storkøbenhavn

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Hypnoterapi er en terapeutisk, let form for hypnose, der kan sammenlignes med tilstanden under guidet visualisering.
  I dette oplæg fortæller Hedda Sandemose, specialist i psykoterapi, om hvordan hypnoterapien fungerer som terapiform, når hun udforsker dens mulighedsrum.

  Kontaktinfo
  Hedda Sandemose
  Aut.cand.psych.

  Tilbyder at holde oplægget på: Sjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Som tiden skrider frem, kan ”rygsækken” blive så tung, at man går i stå. Det bliver derfor nødvendig at rydde op i sit liv for at bevare fremdriften. Gamle ”døre” må lukkes, for at nye kan åbne sig.
  Dette emne vil specialist i psykoterapi, Per Thorseth, med godt 30 års erfaring som psykolog, afholde en workshop om. Efter et kort oplæg vil Per belyse emnerne med eksempler fra egen praksis, og der vil være mulighed for spørgsmål, og for at deltagerne kan gå aktivt ind i workshoppen med historier fra eget liv.

  Kontaktinfo
  Per Thorseth
  Aut. cand. psych. og specialist i psykoterapi og supervision

  Tilbyder at holde oplægget i: København og hele vejen til Helsingør

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Martin Snoer er psykolog og uddannet IFS terapeut.
  Han vil holde et oplæg om det flerstemmige sind og Indre Familiesystemer (IFS) som terapi og som daglig praksis.
  Oplægget vil handle om, hvordan det er muligt at opnå bedre forståelse for en selv og andre ved at åbne op for at se sindet som indeholdende adskilte, autonome delpersonligheder, veje til at opnå mere meningsfulde og harmoniske relationer til disse dele, og at bringe mere af det, man i IFS kalder selvenergi, til mødet med den ydre verden.

  Kontaktinfo
  Martin Snoer
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Storkøbenhavn

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Anna Møller er psykolog og har arbejdet med psykisk førstehjælp.
  Hun vil holde et oplæg om, hvordan psykisk førstehjælp bliver tilgængeligt og anvendeligt for alle.

  Kontaktinfo
  Anna Møller
  Cand.psych.

  Tilbyder at holde oplægget i: Nordsjælland: Helsingør, Humlebæk, Espergærde, Snekkersten

  Bestil oplægget her

 • Overgangen fra vuggestue til børnehave kan være udfordrende og fyldt med forandringer.
  Inge Schoug Larsen har speciale i udviklingspsykologi og pædagogiske processer, som hun i oplægget vil benytte til at fortælle, hvad der er vigtig at vide som forældre i forbindelse med barnets overgang fra vuggestue til børnehaven, hvordan kan man støtte sit barn i overgangen, og hvordan man som forældre kan indgå på en ressourcefuld måde i dialogen med skolen og dagtilbuddet om overgangen.
  Hun vil også komme med bud på, hvad man fx kan lege/gøre med sit barn, der kan styrke barnets møde med børnehave.

  Kontaktinfo
  Inge Schoug Larsen
  Cand. psych.

  Tilbyder at holde oplægget i: Nordsjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Lise Føns er specialist i psykoterapi for voksne, og hun vil i oplægget fortælle om, hvordan man bedst guider et ungt menneske til at fortælle om traumatiske oplevelser.

  Kontaktinfo
  Lise Føns
  Aut. cand. psych. og specialist i psykoterapi for voksne

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Ordet krise er en fast del af vores sprog, men hvad betyder det egentlig? Hvorfor kommer vi i krise og hvad er det, der sker i kroppen og sindet, når vi kommer i krise?
  Hvordan håndterer vi bedst psykiske kriser, som pårørende eller som den ramte?
  Under oplægget forklarer Inge Loua, autoriseret psykolog, enkelt og ved hjælp af tegninger, hvordan vores alarmsystem fungerer, og hvordan vi rammes på krop og sjæl, når vi kommer i krise, samt giver gode råd til håndtering af efterreaktioner.

  Kontaktinfo
  Inge Loua
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Københavnsområdet

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Mirjam Klann Thullesen er psykolog med særlig erfaring med flygtninge og traumer.
  Hun vil holde et oplæg om sekundær traumatisering og måden, hvorpå man kan blive påvirket af at arbejde med traumatiserede mennesker.

  Kontaktinfo
  Mirjam Klann Thullesen
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: København

  Bestil oplægget her

 • Når mennesker krænkes, kan det slå så hårdt, at man må sygemelde sig. Hvis ikke et krænket menneske bliver imødekommet, kan det blive vanskelig for personen at genoptage arbejdet.
  Dette emne vil specialist i psykoterapi, Per Thorseth, med godt 30 års erfaring som psykolog, afholde en workshop om. Efter et kort oplæg vil Per belyse emnerne med eksempler fra egen praksis, og der vil være mulighed for spørgsmål, og for at deltagerne kan gå aktivt ind i workshoppen med historier fra eget liv.

  Kontaktinfo
  Per Thorseth
  Aut. cand. psych. og specialist i psykoterapi og supervision

  Tilbyder at holde oplægget i: København og hele vejen til Helsingør

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Børn i dysfunktionelle familiesystemer udvikler symptomer, som oftest bliver diagnosticeret med ADHD, bipolaritet, skizotypi, angst.
  Regina Wiman, som er autoriseret psykolog og krisepsykolog specialiseret i traumer, stress og angst, vil holde et oplæg om sammenhængen mellem det stigende antal psykiatriske diagnoser hos unge i dysfunktionelle familiesystemer.
  Oplægget vil også belyse de problemer, det skaber for samfundet.

  Kontaktinfo
  Regina Wiman
  Cand. aut. psych.

  Tilbyder at holde oplægget i: Københavnsområdet

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Anne Lomholt Lei Hansen er psykolog hos Røde Kors og har arbejdet med psykisk førstehjælp.
  Hun vil holde et oplæg om, hvordan psykisk førstehjælp bliver tilgængeligt og anvendeligt for alle.

  Kontaktinfo
  Anne Lomholt Lei Hansen
  Cand.psych.aut.

  Tilbyder at holde oplægget i: Helsingør, Humlebæk, Espergærde og Snekkersten

  Bestil oplægget her

 • Stress opstår, når der er for mange krav i forhold til, hvad vi kan overkomme. Men stress kan også opstå ved tankerne om alt, det vi skal, og hvordan vi skal nå at leve op til alle kravene.
  Susanne Hagel-Azeem, som er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og neuropsykologi, vil holde et oplæg om, hvordan man kan blive fri af stress ved hjælp af metakognitiv terapi på baggrund af viden om hjernen. Kom og hør hvordan!

  Kontaktinfo
  Susanne Hagel-Azeem
  Psykolog og specialist i neuropsykologi og psykoterapi

  Tilbyder at holde oplægget i: København (i cykelafstand fra Vesterbro/Nørrebro :-))

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Valentina Derito er autoriseret psykolog med erfaring med familierelationer.

  Hun vil holde et handlingsanvisende oplæg for forældre, der gerne vil have hjælp til at tackle hverdagsproblemer med barnet/børnene. Oplægget tager udgangspunkt i forældrenes ressourcer og er udviklet til at styrke relationer mellem forældre og børn og glæden ved samspil. Der vil være konkrete og lærerige øvelser.

  Kontaktinfo
  Valentina Derito
  Autoriseret psykolog (cand. psych.aut.)

  Tilbyder at holde oplægget i: Storkøbenhavn

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Yun Ladegaard er erhvervspsykolog og forsker i erhvervsrelaterede psykiske lidelser.

  Oplægget handler om, hvordan man kan styrke trivslen og forebygge stress på en arbejdsplads. Hun vil fortælle mere om, hvad stress er, og hvordan man løbende kan sikre sig et godt arbejdsmiljø.

  Kontaktinfo
  Yun Ladegaard
  Ph.d. og erhvervspsykolog,
  Udviklingsdirektør i NECTO

  Tilbyder at holde oplægget i: Københavnsområdet

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Jonathan Smed er psykolog med speciale i motivationsarbejde og psykologiske behov bag internettet og gaming. Han har flere års erfaring med at arbejde med unge og den kultur, der er omkring dem, herunder ikke mindst gaming.

  I oplægget vil Jonathan fortælle om at arbejde med gamere og psykologien bag hvorfor nogle gamer.

  Oplægget har fokus på både praksisarbejde med gamere i terapi og overvejelser om gaming som psykologisk fænomen.

  Jonathan vil også give sit bud på, hvordan gaming kan ilte fundamentale psykologiske behov, hvornår gaming er sundt og produktivt, og hvornår det kan blive problematisk og hvordan gaming, fantasi, og online eskapisme kan bruges som forsvar.

  Dette vil lede op til en introduktion af screening og Interventionsstrategier samt ICD-11 og gaming disorder.

  Kontaktinfo
  Jonathan Smed Iversen
  Psykolog

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her