Se forslag til foreningens opgaver og vores fælles regelsæt

Her kan du se alle materialer, der udgør det samlede beslutningsgrundlag for Dansk Psykolog Forening på årets generalforsamling. Alle er forslag til foreningens fremtid og handler om de regler, vores forening er bygget på; Hvad vi skal arbejde for de næste tre år, og hvordan vi forvalter dine kontingentkroner.

Hvis du deltager i GF24, finder du alle materialer i GF-web-appen!

Deltager du på GF24 finder du også alle materialer i GF-webappen, som er nødvendig som fysisk deltager. Du modtager en mail med vejledning midt i maj. Med web-app’en kan du: se materialer, afgive din stemme, afgive en fuldmagt, komme på talerstolen og se øvrige deltagere. Deltager du virtuelt, får du et personligt link til generalforsamlingen.

Se alle forslag og materialer

Uanset om du deltager på generalforsamlingen eller ej, er materialerne et solidt indblik i, hvad du kan forvente af din forening. Under hvert punkt får du en forklaring på, hvad materialet dækker over, og du kan downloade en pdf af materialet.

 • Her kan du se programmet for generalforsamlingens to dage – du kan både se de vedtægtsbestemte dagsordenspunkter og hvornår vi holder pause og spiser middag.

  Hent dagsorden (pdf)

 • Bestyrelsens forslag til forretningsorden er de spilleregler, som gælder under generalforsamlingen og de følger vedtægterne tæt. Derudover er forretningsordenen blevet til i tæt dialog med dirigenten.

  Hent forretningsorden (pdf)

 • Der er to beretninger fra de sidste tre år. Den første er bestyrelsens beretning, som gør status efter denne generalforsamlingsperiode fra 2021-2024. Beretningen gennemgår, hvordan det sidste arbejdsprogram er realiseret, herunder hvilke indsatser, der er iværksat og hvilke mål foreningen har opnået. Komité for Etik har dertil deres egen beretning, hvor komitéen selv beskriver deres arbejde i perioden fra 2021-2024.

 • Der er tre regnskaber for hhv. 2021, 2022 og 2023, som bliver fremlagt på generalforsamlingen. Regnskaberne indeholder et overblik over foreningen økonomi i perioden og er godkendt af de kritiske revisorer. Hvis du interesserer dig for, hvordan pengene skal bruges fremadrettet, så læs mere under budget. 

 • Sådan bliver et arbejdsprogram til

  Medlemmernes arbejdsprogram
  Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram er blevet til i tæt dialog med medlemmer og forslagsstillere. Arbejdsprogrammet tager desuden afsæt i en analyse af politisk spillerum, der giver mulighed for at påvirke på vegne af psykologernes profession og de værdier, DP står for.

  I udarbejdelsen af arbejdsprogrammet er der lagt særlig vægt på områder, hvor et stort antal psykologer er ansat, dette både med afsæt i arbejdsmarkedstendenser, og også fordi psykologforeningen her har mulighed for stor indflydelse. Arbejdsprogrammet har en ambition om at rumme bredden i psykologernes interesser og arbejdsliv og iværksætte indsatser som ruster psykologerne til fremtiden.

  Prioriteringen i arbejdsprogrammet er også baseret på en grundig analyse af, hvor Dansk Psykolog Forenings ressourcer – både i form af penge og menneskelige ressourcer – kan anvendes for at skabe den største mulige positive effekt. Arbejdsprogrammet er derfor i høj grad et strategisk og solidarisk dokument baseret på hvilke indsatser, der kan gøre den største forskel for flest medlemmer.

  Hent arbejdsprogram (pdf)

 • Sådan bliver budgettet til: 

  Arbejdsprogram og budget går hånd i hånd
  Bestyrelsens forslag til budget matcher arbejdsprogrammets høje ambitionsniveau. Derudover er selve budgettet struktureret, så det afspejler driften og indsatserne i arbejdsprogrammet. Budgettet udspringer af bestyrelsens overblik over foreningens økonomi og forslaget til budget er skabt i dialog med medlemmer om, hvilke indsatser og områder som DP særligt skal prioritere, som bestyrelsen så har oversat til økonomi.

  Transparens og investering
  Budgetforslaget er udarbejdet med transparens og læsevenlighed for øje. Ønsket er, at medlemmer kan læse budgettet og nemt få indsigt i, hvad kontingentkronerne går til. Du kan som medlem få indblik i foreningen i tal, herunder foreningens økonomi. Læs mere

  Bestyrelsen foreslår denne gang et investeringsbudget, hvor vi satser på at udvikle foreningen og tiltrække flere medlemmer for at skabe en rummelig forening med gennemslagskraft. Det betyder, at der ikke er lagt op til besparelser, men til at bruge pengene endnu bedre ved at lave nogle gode og progressive prioriteringer af foreningens arbejde og indsatsområder.

  Hent budget (pdf)

 • Hvad er vedtægtsforslag? 

  Vedtægterne er foreningens regler, og de sætter rammen for både budget og arbejdsprogram samt foreningens virke og drift.

  I materialet finder du forslag til ændringer i regelsættet, som bestyrelsen stiller på baggrund af ønsker fra medlemmer. Bestyrelsen har i dialog med specialistuddannelsesudvalget fremsat en række vedtægtsændringsforslag til specialistområdet. Ønsket er, at reglerne skal afspejle den praksis som er anvendes i dag.

 • Siden efteråret 2023 har medlemmer bidraget med forslag til GF. Bestyrelsen har indarbejdet og forpligtet sig på mange af disse forslag, hvilket kan ses afspejlet i arbejdsprogrammet og budgettet.

  De medlemsforslag, som du finder i materialet, fremsættes selvstændigt til afstemning på generalforsamlingen. Det kan der være to grunde til. I enkelte tilfælde har bestyrelsen og forslagsstiller ikke været enige, og så fremsættes forslaget af medlemmet. I andre tilfælde har bestyrelsen og forslagsstiller begge haft ønske om, at generalforsamlingen tog stilling til den specifikke sag, så bestyrelsen kunne blive bekendt med den brede medlemsskares holdning. Du kan under hvert medlemsforslag se bestyrelsens bemærkninger.