Mød bestyrelsen

Klik ind på de enkelte bestyrelsesmedlemmer og find ud af, hvad de er optaget af i det daglige bestyrelsesarbejde.

RELATEREDE SIDER

Om bestyrelsen

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, der finder sted i marts måned i lige år.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Arbejdet i bestyrelsen er fastlagt i “Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening“, som bestyrelsen vedtager på et af sine første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden.

Referater af bestyrelsesmøder

MØDEPLAN FOR BESTYRELSEN 2016 - 2018

Ekstraordinært møde 5. februar 2018 kl. 16:00 – 21:00
19. møde 26. februar 2018 kl. 16:00 – 21:00
20. møde 16. marts 2018, kl. 15:00 – 20:00

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge