Er du deltidsansat eller overvejer du at gå ned i tid?

 

Her er hvad du skal være opmærksom på ved deltidsansættelse.

I forhold til timetal skal du være opmærksom på, at man skal have minimum 8 timers ugentligt ansættelse for at være omfattet af funktionærloven § 1, stk. 2:

“Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.”

Helt grundlæggende har man samme ret til deltagelse i kurser og efter- og videreuddannelsesforløb som ansatte på fuldtid. Som offentlig ansat har man også ret til betalt frokostpause.

Deltid – Løn

Deltidsansattes løn udregnes forholdsmæssigt i forhold til lønsatser for fuldtidsansatte. Lønnen for en ansat på 32 timer om ugen er 32/37 af lønnen for en fuldtidsansat.

På offentlige arbejdspladser kan der være aftalt, at visse lokalt aftalte tillæg – typisk funktionstillæg – skal ydes uden reduktion ved en deltidsansættelse.

Deltid – Autorisation

Er man under et autorisationsforløb, skal man være opmærksom på de regler, der er gældende for opfyldelse af kravene til dokumentation af praktisk arbejde. For at blive autoriseret skal man kunne dokumentere praktisk arbejde svarende til mindst 2 års arbejde på fuld tid efter bestået kandidatuddannelse.

Kravet om mindst 2 års praktisk virke kan opfyldes ved mere end ét ansættelsesforhold. Et arbejdsforløb skal dog være af mindst 5 måneders varighed og med mindst 15 timers arbejde om ugen for at det kan medregnes til autorisation.

Har man arbejdet mellem 15-29 timer om ugen medregnes forløbet kun med halvdelen af perioden. Dvs. har man i et arbejdsforløb arbejdet 15 timer om ugen i 6 måneder medregnes forløbet med 3 måneder.

Læs mere på Psykolognævnets hjemmeside.

Deltid – Ferie

Som deltidsansat har du ret til det samme antal feriedage som en fuldtidsansat.

Hvis du arbejder mindre end fem dage om ugen, tæller dine arbejdsfrie dage med i opgørelsen af feriedage. Hvis du fx arbejder fire dage om ugen, bliver en feriedag omregnet, så den udgør 1,25 (5/4) pr. dag. Hvis du holder fire feriedage, vil du derfor blive fratrukket fem (1,25 x 4) feriedage. Hvis du holder to feriedage, vil du blive fratrukket 2,5 (1,25 x 2) feriedage.

Hvis du arbejder to dage om ugen, vil en feriedag udgøre 2,5 (5/2) pr. dag. Hvis du holder to feriedage, vil du derfor blive fratrukket fem (2,5 x 2) feriedage. Hvis du holder en feriedag, vil du blive fratrukket 2,5 (2,5 x 1) feriedag.

Offentligt ansatte
Kommune & Region

Som ansat i en region eller kommune får du udbetalt løn under ferie svarende til din beskæftigelsesgrad, når du holder ferie. Hvis du var på fuld tid i optjeningsåret, men er deltidsansat i ferieåret, får du udbetalt løn svarende til din deltidsansættelse under ferien, selv om du i optjeningsåret har optjent ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltids- til fuldtidsansættelse, får du udbetalt løn under ferien som fuldtidsansat, når du holder ferie, mens du er fuldtidsansat. Det vil sige, at du får udbetalt løn under ferie svarende til den beskæftigelse, du har, når ferien afvikles.

Du optjener efter ferieloven ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Er du fuldt beskæftiget i et kalenderår, optjener du derfor ret til 25 betalte feriedage til afholdelse i ferieåret.

Hvis du er ansat under en måned, optjener du ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dag, du har været ansat.

Du optjener således ret til løn under ferie svarende til 6 uger (ferielovens 5 uger samt den aftalte 6. ferieuge), hvis du har været ansat i hele optjeningsåret.

Den 6. ferieuge behandles som almindelig ferie.

Staten

Er du statsansat og har på ferietidspunktet en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, beregnes lønnen under ferie på grundlag af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret.

Denne regel gælder uanset omfanget af ændringerne i beskæftigelsesgraden. Aftalen fraviger således ferieloven, hvor denne beregningsmåde kun benyttes, hvis den gennemsnitlige arbejdstid i ferieåret afviger mere end 20 pct. fra den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret.

Læs mere om dette i Finansministeriets ferievejledning.

Deltid – Dagpenge og efterløn

Der er særlige regler for efterløn samt dagpenge (deltids/fuldtidsforsikring, frigørelsesattest m.v.), det er derfor vigtigt at du kontakter din a-kasse vedrørende disse emner.

AKA.dk

Deltid – Pension

Ændringen i beskæftigelsesgraden har betydning for størrelsen af dine pensionsindbetalinger. Arbejder du mindre, bliver din pension også mindre, og du sparer således mindre op til din tredje alder.
Hvis du overvejer at gå ned i tid, bør du kontakte dit pensionsselskab for at få belyst, hvilke konsekvenser det har for dine pensionsforhold.

mppension.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge