Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400177
 • Region Midtjylland 
 • 22.4.2024 - 23.4.2024
 • 1.4.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser: Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. PhD, Specialist i Psykoterapi.

Formål
Vi sørger mere end vi ved. Tab og sorgprocesser er grundlæggende i menneskelivet og en stor del af indre udviklings- og forandringsprocesser og dybdelæring. Derfor er sorgterapi en vigtig del af mange psykoterapeutiske processer.
Samtidig er vi blevet klogere på tab og sorg. Det betyder, at en ny diagnose om kompleks sorg er undervejs i vores diagnosesystem. Ved du hvordan du bedst hjælper din klient med de komplekse symptomer? Den øgede viden har forandret forståelsen af sorg og sorgterapien, og der er udviklet nye og evidensbaserede metoder, som kan øge effekten af den psykoterapi, vi som psykologer udfører.
Formålet med dette kursus er, at du tilegner dig viden om og færdigheder indenfor intervention til sorg og komplekse sorgreaktioner hos voksne med henblik på at yde effektiv psykoterapi til mennesker med tab. Målet er også, at udvikle dit kendskab til evidensbaseret og målrettet interventionsmetode overfor centrale symptomer ved reaktioner efter tab og ved komplekse sorgtilstande. Kurset trækker på nyere og ældre sorgteori samt evidensbaserede interventionsmetoder overfor kompleks sorg. Evidensbaseret sorgterapi benytter elementer fra neuroaffektiv forskning, metakognitiv terapi, narrativ terapi, kognitiv eksponeringsterapi, compassion-focused terapi, ACT og gestaltterapi. Vi kommer til at arbejde med disse metoder. 
Læringsmål
Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om psykoterapi til tab, sorg og kompleks sorg. Kurset tager udgangspunkt i teoretisk og interventionsbaseret viden, mens vi arbejder med at
Kurset giver dig færdigheder indenfor: 

 • At planlægge en målrettet strategi for behandlingsforløbet af reaktioner ved tab og sorg
 • At målrette behandlingen til de specifikke sorgsymptomer.
 • At benytte specifikke evidensbaserede psykoterapeutiske metoder overfor tabsproblematikker og komplekse sorgreaktioner. 

Kurset giver dig kompetence til:

 • At arbejde med at benytte nye evidensbaserede metoder til sorgterapi som supplement til de metoder, du i forvejen benytter dig af.
 • At arbejde med din egen personlige stil som behandler i forhold til tab og sorg. 

Målgruppe
Det forventes at psykologen har grundlæggende kendskab til tab og komplicerede sorgreaktioner, fx erhvervet gennem kurset ’Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne’ og gennem læsning af den opgivne litteratur.
Undervisningen tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden om tab og sorg samt psykoterapi til sorg og komplekse sorgreaktioner. Men såvel dine som underviserens erfaringer og refleksioner er et vigtigt led i læringen. Du får mest ud af kurset, hvis du er motiveret for at lære om forskningsbaseret viden om sorgterapi, samt vil indgå i en refleksion om hvordan evidensbaseret intervention kan benyttes sammenholdt med din anden træning i psykoterapi, og hvilke metoder der kan afhjælpe sorgsymptomer hos den brede variation af klienter, vi møder. 
Undervisningsform
Kurset er tilrettelagt med en blanding af pædagogiske metoder som oplæg, refleksioner, gruppe- og case-arbejde, øvelser og plenum diskussion.
Undervisningsaktiviteterne er planlagt så de skal understøtte din indlæring og træning i intervention overfor tabsproblematikker og sorgreaktioner samt din refleksion og diskussion om kliniske problemstillinger og dybdelæring i forhold til egen praksis. Der vil være øvelser om anvendelse af nye færdigheder indenfor sorgintervention og effektiv behandling af manglende følelsesregulering, undgåelse, dysfunktionelle tankemønstre, savn/længsel, vrede/skyld, det fremtidige liv og udviklingspotentialet i sorg.

Temaer i kurset

 • Forsknings- og erfaringsbaseret viden om reaktioner på tab og identifikation af komplekse/fastlåste reaktioner på sorg.
 • Evidensbaseret viden om intervention overfor sorg og komplekse sorgreaktioner.
 • Iværksættelse af relevant støtte og behandling til klienter med tab, sorg og komplekse sorgreaktioner .
 • Planlægning af et evidensbaseret behandlingsforløb som er målrettet den specifikke symptomatologi indenfor sorgreaktioner.
 • Viden om gennemførslen af et behandlingsforløb til kompleks sorg.
 • Træning i psykoterapeutiske behandlingsteknikker til mennesker med tabsproblematikker og komplekse sorgreaktioner.
 • øvelser om sorgterapi, der sigter mod at øge effekten af din behandling.
 • Refleksioner om egen praksis.

Forberedelse 
Du bedes læse 4 nedenstående litteraturer for at sikre, at alle er vidensopdateret på samme niveau.
Kursisterne tilsendes 1 måned inden kurset en litteraturliste over den litteratur, der forudsættes kendskab til (grundlæggende viden fra kurset *Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne') og med litteratur som benyttes under kurset.

Du bedes læse 4 studier om evidensbaseret psykoterapi før kurset. Studierne kan downloades fra mit DP ca. 1 måned før kursets start.

 1. Bryant, RA, Kenny, L, Joscelyne, A, Rawson, N, Maccallum, F, Cahill, C, Hopwood, S, Aderka, I, Nickerson, A (2014). Treating prolonged grief Disorder. JAMA Psychiatry, 71(12): 1332-1339.
 2. Peri1, T, Hasson-Ohayonm, I , Garber, S , Tuval-Mashiach, R, Boelen, PA (2016). Narrative reconstruction therapy for prolonged grief disorder. European Journal of Psychotraumatology, 7: 1-11.
 3. Rosner R, Pfoh G, Kotoucava M. (2011) Treatment of complicated grief. European Journal of Psycho-traumatology, 2: 7995: 1-10.
 4. Shear, K, Frank, E, Houck, PR, Reynolds, CF (2005): Treatment of Complicated Grief. JAMA, 293:2601-2608.

Evt læses også supplerende

 1. Guldin M (2014). Tab og Sorg. En grundbog for professionelle. Hans Reitzels Forlag. Kap. 7 og 8. (ikke til download). 

Det anbefales at anvende den opnåede læring hurtigst muligt efter kurset. 
Litteratur
Kursister vil ca. 1 måned inden kursets start få tilsendt en litteraturliste over litteratur som gennemgås på kurset og/eller som benyttes i øvelsen af interventioner, og som kursister selv kan anskaffe. 
Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Om underviseren

Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. PhD, Specialist i Psykoterapi. Mai-Britt Guldin har 20 års erfaring med sorgterapi og er en erfaren underviser og foredragsholder. Hun leder en forskningslinje om Tab og Sorg på Aarhus Universitet og er forfatter til bogen Tab og Sorg – en grundbog for professionelle samt Tænkepause om Sorg, Aarhus Universitetsforlag. Hun har derudover skrevet 7 bogkapitler og over 30 forsknings- og formidlende artikler.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed

22. april - 23. april 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.