Gruppeanalytisk psykoterapi til behandling af afhængighed/misbrug

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401287
 • Region Hovedstaden 
 • 15.5.2024 - 15.5.2024
 • 1.5.2024
 • 15
 • 1100 kr.
 • Tilmeld

Gruppeterapi er per definition en behandling af flere klienter på samme tid af en eller flere terapeuter. Gruppen er omdrejningspunktet, da behandlingen og bedringen af menneskernes problemer foregår heri.

Gruppeterapi kan struktureres og anvendes på et utal af måder.

Hos Psykologkonsult ApS benytter vi os af en tilgang, der betegnes gruppeanalyse eller gruppeanalytisk psykoterapi – en dynamisk form for gruppeterapi. Vi kan ikke forstå mennesker og menneskelige aktiviteter isoleret og løsrevet fra deres sociale netværk. Det er grundtanken i gruppeanalytisk psykoterapi: At forstå mennesker inden for det sociale netværk, som de så at sige er knudepunkter i.

Dette sociale menneskesyn betyder, at gruppeanalysen anser menneskers lidelser som forstyrrelser i den sociale proces. Derfor taler denne gruppeterapeutiske retning for at behandle og gøre gruppen til det naturlige medium for den terapeutiske proces.


Der er flere bevæggrunde for at anvende gruppeanalytisk psykoterapi til misbrugsbehandling.

Dette kursus vil tilstræbe at sammenkoble misbrug/afhængighed med gruppedynamisk psykoterapi.

Dagen vil være interaktiv med både oplæg om gruppedynamisk psykoterapi, casearbejde, fælles drøftelser og sparring. Vi vil ligeledes undersøge styrkerne og udfordringerne ved at benytte gruppedynamisk psykoterapi til misbrugsbehandling.

Praktiske informationer

Hvor afholdes arrangementet?

Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 3100 København Ø

Hvornår?

15. maj 2024

Tidspunkt:

kl. 09:30 - 16:00

Tilmelding?

På Selskabets hjemmeside

Hvem kan tilmelde sig?

Alle psykologer

Tilmeldingsfrist?

2024-05-01

Pris?:

Kr. 900 for medlemmer af Selskab for addiktiv psykologi. Kr. 1100 kr for ikke-medlemmer.