Kompetente par – et specialistkursus i par- og sexterapi v. Karina Kehlet Lins

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401354
 • Region Hovedstaden 
 • 29.4.2024 - 14.6.2024
 • 14.4.2024
 • 20
 • -
 • Tilmeld

Seksualitet er et altid-tilstedeværende emne i parterapi, men mange psykologer føler sig ikke tilstrækkeligt fagligt kvalificerede til at kunne adressere emnet. Det kan blive en ond cirkel, hvor man som psykolog føler sig uforberedt til at italesætte seksuelle udfordringer, og derfor undgår emnet i en behandlingsmæssig kontekst. Hvornår er det fx et godt tidspunkt at bringe parrets sexliv på bane? Hvordan fortsætter man, hvis det viser sig at parret har alvorlige udfordringer, f.eks. en udeblivende lyst? Dette kursus tager udgangspunkt i undervisers nye bog ”Kompetente par- En vejledning i par- og sexterapi” udgivet i 2023 på Akademisk Forlag.

Formål

Formålet med kurset er at opnå en faglig sikkerhed i at spørge ind til seksualitet i parterapi, og arbejde terapeutisk med emnet. Deltagerne får en kort introduktion til hvad sexterapi er, og en historisk indføring i udviklingen siden Master & Johnsons banebrydende sexterapi i 1960’erne.

Kursisterne vil opnå forståelse for, hvordan seksualitet er en essentiel del af det parterapeutiske arbejde, og hvordan der mistes væsentlig information og udviklingsmuligheder, hvis psykologen ”fraspalter” dette område ved udelukkende at viderehenvise til anden behandling, der til gengæld ikke inddrager par-psykologiske perspektiver. Formålet er at forstå, hvordan parterapien kan blive beriget af denne sexologisk inkluderende fremgangsmåde, herunder anvender greb fra den emotionsfokuserede og den systemiske tilgang, samt sexterapien i særdeleshed.

Kursisterne vil blive trænet i at optage anamnese baseret på den bio-psyko-sociale model og anvende denne i tilrettelæggelse af et behandlingsforløb. Vi vil arbejde med hvordan man gør dette ift. fx typiske seksuelle/parforholdsmæssige problemstillinger. Der lægges særlig vægt på forventningsafstemning for at styrke den procesorienterede tilgang og det ”humanistiske blik” på parrets egne ressourcer, hvor psykologen er mere frigjort fra rollen som specialist.

Konkrete interventioner vil også blive introduceret, fx den seksuelle menu, det seksuelle genogram, sammen med centrale begreber som forandringsneutralitet, cirkulære processer og perspektivskift fra systemteorien. Begreber fra den differentielle tilgang, såsom autonomi, selvbestemthed samt selvagens introduceres og vi arbejder med elementer fra den emotionsfokuserede tilgang, herunder hvordan enactments kan bruges til at styrke tilknytningen mellem partnerne. Igennem hele kurset vil der være et kritisk blik på samfundets myter om, hvad der anses for at være normalt.

Læringsmål

 • Blive i stand til at tilrettelægge behandlingsforløb på baggrund af anamnestisk interview og caseformulering
 • Blive mere sikker i at tale om sex, lyst og udeblivende lyst i en professionel kontekst.
 • Opnå forståelse for hvordan parterapi og sexterapi kan kombineres i interventioner, der støtter parret i at udvikle deres rammer for intimitet og seksualitet
 • Få afprøvet enkelte interventioner, som kan omsættes med det samme.

Vedr. godkendelse af kurset til specialist-uddannelse

Kurset er godkendt til flg. dele af specialistuddannelserne: Tværgående modul, Anden teoretisk referenceramme samt Ift. Specialist i sundhedspsykologi: 11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde (tidligere: intervention i klinisk arbejde 90 timer) og 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område.

Undervisningsform:

Kurset veksler mellem teori, casearbejde og øvelser, således at deltagerne opnår konkrete færdigheder, der kan omsættes i praksis.

Målgruppe:

Psykologer, cand.psych.

Om underviseren

Karina Kehlet Lins er psykolog, systemisk psykoterapeut, klinisk sexolog.

Karina arbejder i selvstændig praksis og underviser i sexologi på forskellige universiteter i Europa. I 2018 debuterede hun med sin første bog ‘Samtalen om sex’ (Hans Reitzel), i 2020 udkom ‘Einführung in die systemische Sexualtherapie’ (Carl-Auer) og i 2023 udgav hun ‘Kompetente par. En vejledning i par- og sexterapi’ (Akademisk Forlag).

Særligt ift. godkendelse som underviser på specialistkurser:

Karina Kehlet Lins er uddannet på University of Essex, UK, Vrije Universiteit i Bruxelles og autoriseret af Det Danske Psykolognævn i 2009. Hun har siden 2001 arbejdet som par- og familieterapeut i både Bruxelles, Berlin, og København, og har sideløbende arbejdet med forskellige centre for familieplanlægning. Hun fungerer som supervisor for adskillige institutioner samt underviser i køn – og seksualitetsrelaterede emner. Hun har været uddannelsesleder i systemisk sexterapi hos det tyske ‘Institut für Systemische Impulse’ i Berlin. Karina har udbygget undervisningserfaring på både universitetsniveau samt på kurser for postgraduate psykologer og andre faggrupper - ikke mindst på Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Praktiske informationer

Hvor afholdes arrangementet?

DP Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø

Hvornår?

29.04 og 14.06 2024

Tidspunkt:

10.00-17.00

Pris:

Pr deltager 1800 kr. for medlemmer af PSKS og 2200 kr. hvis du ikke er medlem af selskabet. Medlemskab for 2024 koster 100 kr. for psykologer som er DP-medlem og 200 kr. for psykologer som ikke er medlem af DP.

Det samlede beløb for medlemskab og kursusafgift overføres til Lån og Spar bank konto med reg. 0400 og Kontonr. 4028260054. Skriv i kontooverførslens tekstfelt “kursus_[dit navn]” og send en e-mail til psks@dp-decentral.dk med oplysninger om din tilmelding. Du vil modtage en e-mail der bekræfter din tilmelding.

Kurset er godkendt til Systematisk Efteruddannelse.

Sådan bliver du medlem af Psykologisk Selskab for Køn og Sexologi

 1. På MitDP vælger du menupunktet: Min profil.
 2. Scroll langt ned af siden. Indmeld dig ved at sætte ”hak” ud for ”Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi”
 3. Du modtager herefter en mail, når du er indmeldt og faktura i forbindelse med selskabets kontingentopkrævning