Kredsårsmøde i Kreds MIDTVESTjylland med generalforsamling

Generalforsamling / Årsmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401519
 •  
 • 7.5.2024 - 7.5.2024
 • 7.5.2024
 • 30
 • -
 • Tilmeld

Foreløbig dagsorden for generalforsamling.

a. Valg af dirigent

b. Fastsættelse af forretningsorden

c. Beretning om kredsens virksomhed det forgangne år

d. Godkendelse af regnskabet for det forgangne år

e. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år

f. Evt. medlemsforslag

g. Godkendelse af budget for det kommende år

h. Beslutning om valgmodel for de kommende 2 år: enten -Valg af kredsstyrelse på generalforsamlingen, eller – Valg af kredsstyrelse ved urafstemning straks efter generalforsamlingen

i. Valg af kredsstyrelse eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning afhængigt af, hvilken valgform generalforsamlingen har besluttet

j. Eventuelt.


Evt. forslag til dagsordenen bedes fremsendt senest 01.04.2024 på: kredsringkoebing@dp-decentral.dk


Endelig dagsorden vil blive udsendt i Nyhedsbrev og annonceret på Kredsens hjemmeside senest 15.04.24.


Aftenens faglige indlæg bliver varetaget af: Hospice-psykolog Kim Bakbo-Carlsen

Kim Bakbo-Carlsen fortæller om:

• hvordan det er at arbejde med palliation for øje ift. patienter, pårørende og personale

• det tværfaglige samarbejde

• og ikke mindst, hvordan det er at have døden så tæt på hele tiden.


Kim Bakbo-Carlsen er medlem af et af regeringen nedsat udvalg: “Udvalget for en mere værdig død”, som skal skal skabe en debat om etiske overvejelser om, hvordan danskerne opfatter værdighed i livets sidste fase. Kim Bakbo-Carlsen fortæller også gerne om sit udvalgsarbejde.


Vi glæder os til at være sammen med jer.


På gensyn - kredsstyrelsen


Praktiske informationer

Kredsårsmøde med generalforsamling 2024

Tid:

07.05.2024 kl. 17-20.30 med fælles spisning

Sted:

Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro


Tilmelding med navn, ansættelsessted, DP medlemsnummer og evt. allergener til:

kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 07.04.2024, skriv GF i emnefeltet.


Hvis du skulle blive forhindret i deltagelse, så giv besked hurtigst muligt på samme mail, da vi så undgår at bruge kredsens økonomiske midler på mad, der ikke bliver spist.