Med gruppen i fokus (for TR og AMR)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400881
 • Region Syddanmark 
 • 22.10.2024 - 13.11.2024
 • 10.9.2024
 • 3
 • -
 • Tilmeld

Undervisere: Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen. Begge specialister i arbejds-og organisationspsykologi. Stiftere og ejere af IMPAQ Erhvervspsykologi.

Formål
Det er i stigende grad populært at organisere medarbejdere og ledere i grupper og team. Behovet for samarbejde om kerneopgaven har aldrig været større. Evnen til som konsulent at understøtte velfungerende grupper og team er af samme grund i den grad sat i spil.

Formålet med kurset er, at du får kendskab til forskellige teorier og modeller om grupper og gruppers udvikling i organisationer. Dette med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder i disse og udforme relevante interventionsstrategier samt at kunne reflektere over egen rolle som medlem af/i arbejdet med grupper arbejdspladser/i organisationer.

Kurset er placeret på specialistuddannelsens arbejds- og organisationspsykologimodul, som er fællesmodulet og som har til formål at sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder.

Læringsmål
På kurset vil vi særligt arbejde med relevant teori om grupper herunder gruppers udvikling, samarbejde i grupper, gruppedynamik samt ledelse i og af grupper. Kurset fokuserer særligt på teams, som er en tiltagende anvendt organisationsform.

Kurset gør dig i stand til (viden):

 • At kende til relevante teorier og modeller for grupper og deres udvikling
 • At kende til hvilke faktorer, der har betydning for gruppers liv og effektivitet

Kurset gør dig i stand til (færdigheder): 

 • At afdække og analysere gruppens aktuelle udviklingsbehov
 • At tilrettelægge og gennemføre en relevant udviklingsproces i samarbejde med gruppen.

Du vil desuden få kompetencer i:

 • At reflektere over de forskellige analyse- og interventionsredskabers anvendelighed i relation til den konkret og opgave 

Målgruppe
Konsulenter, der arbejder med udvikling af grupper og organisationer.

Undervisningsform
Der undervises i konkrete analysemodeller og interventioner med en høj grad af deltageraktivitet. Vi organiserer selve kurset (også kaldet kursusorganisationen) som en midlertidig organisation, hvis øverste formål er at skabe læring. Deltagerne deles op i mindre konsulentteam, der bla. skal samarbejde om at løse forskellige praksisrelevante opgaver. Vi bruger også kursusorganisationen som materiale for læring.

Kursets undervisningsform indebærer høj grad af deltageraktivitet, da du og dit konsulentteam vil arbejde med en række øvelser, cases, mm. “hands-on”. Du skal desuden være indstillet på at deltage aktivt i et konsulentteam på kurset.

Temaer i kurset 

 • Gruppers dynamikker, ledelse og kontekst
 • Analyse af grupper og udviklingsbehov
 • Interventioner i grupper
 • Evaluering af interventioner

Forberedelse
Du skal forvente af bruge i alt ca. en dag på forberedelse til kurset ved læsning af udvalgt litteratur. Litteraturlisten kan downloades fra ’Mit DP’ ca. 3 uger før kursets start. Mellem modulerne kan der være brug for at gøre interventionsdesign færdigt i den konsulentgruppe, du er placeret i. Desuden kan du arbejde med de interventionsredskaber, der undervises i pa° modulet.

Litteratur
Litteratur og litteraturliste kan downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger før kursets start. Litteraturen nævnt i litteraturlisten skal du selv skaffe.

Godkendt til
Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.3., 30. timer.

Om underviserne

Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen. Begge specialister i arbejds-og organisationspsykologi. Morten og Thomas er stiftere og ejere af IMPAQ Erhvervspsykologi. Begge har arbejdet i både interne og eksterne konsulentroller.Praktiske informationer

Sted

Impaq ApS
Cortex Park 26
5230 Odense M

Tid og varighed

22. oktober - 24. oktober og 12. november - 13. november 2024.
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00, 2. 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.

Pris
Det er gratis for TRer og AMR'er at deltage

Anbefaling
Max et meritgivende kursus pr. år.

Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via 
MitDP hurtigst muligt

OPTAGELSESKRITERIER
Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden.

Er du AMR'er skal have gennemført kurset det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel udbudt hos AC, samt at du enten har været AMR'er/AMR suppleant i minimum 2 år. Du vil blive spurgt nærmer ind til det i tilmeldingsflowet.

TR/AMR'er vil have 1. prioritet frem til 29. januar 2024. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.