Ny som supervisor – hvor skal jeg starte?

Fyraftensmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401014
 • Virtuelt 
 • 23.4.2024 - 23.4.2024
 • 23.4.2024
 • 500
 • -
 • Tilmeld

Undervisere

Jan Nielsen, cand. psych. aut., specialist- og supervisorgodkendt, ph.d. og Johanne Smith-Nielsen cand.psych. aut., ph.d.

Ved din første ansættelse som nyuddannet psykolog er supervisionsopgaver ikke bare en mulighed men ofte også en realitet.
Det er derfor afgørende at have den nødvendige basale viden i forhold til at løfte supervisoropgaven.
Vær med på dette fyraftensmøde, hvor vi diskuterer dilemmaer og typiske temaer, som mange nye supervisorer står over for. Vi udforsker emner som kontrakter, rammer, roller, samarbejde, evaluering og håndtering af intern versus ekstern supervision. Du vil også få indsigt i supervision af andre faggrupper.

Målgruppe

Primært for studerende og nyuddannede psykologer

Om underviserne

Jan Nielsen, cand. psych. aut., specialist- og supervisorgodkendt, Ph.d. Lektor på Institut for Psykologi, K.U., og har her arbejdet med psykopatologi, psykoterapi og supervision. Har gennem de sidste 20 år skrevet om, forsket i og undervist indenfor supervisionsfeltet. Har holdt kurser om supervision via Dansk Psykologforening og i andre faglige fora, samt forelæsninger og foredrag om supervisions- og træningsrelaterede temaer.

Johanne Smith-Nielsen cand.psych.aut., PhD og Lektor på institut for psykologi, KU. Certificeret supervisor i den tilknytningsbaserede Circle of Security metode, udvikler af supervisoruddannelse for tværfagligt personale i ADBB-metoden i Center for tidlig indsats og familieforskning, samt underviser i klinisk Psykologi og supervision på psykologiuddannelsen på KU. 10 års erfaring som supervisor for psykologer og grupper af tværfagligt personale inden for familieområdet og dagtilbudsområdet. 15 års erfaring som kursus- og foredragsholder.

Praktiske informationer

Tid

23.april 2024, kl. 17-19.
Fyraftensmødet holdes virtuelt via zoom, link til zoom bliver sendt ud 3-5 dage før start.

Pris

Gratis fyraftensarrangement for alle medlemmer.

Målgruppe

Primært for studerende og nyuddannede psykologer.

Deltagelse

Til fyraftensmøder og medlemsmøder behøver du ikke have kameraet tændt, medmindre du ønsker ordet. Men du skal stadig være opmærksom på, at andre ikke har adgang direkte eller indirekte.

Gebyr ved udeblivelse

Gebyr for udeblivelse til gratis arrangementer.
Du vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse på gratis arrangementer i Dansk Psykolog Forening.
Hvis vi har modtaget dit afbud umiddelbart inden arrangementets start i ’MitDP’ vil du ikke blive opkrævet gebyret.
Du kan kun melde afbud via mitdp.