NYT ACT i praksis – Introduktion til Acceptance and Commitment Therapy

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400907
 • Region Midtjylland 
 • 17.6.2024 - 18.6.2024
 • 28.5.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser:
Ditte Hoffmann Frydendal,
cand.psych., aut., ph.d., har lavet ph.d.
Dorte Lunderskov,
cand. psych., aut. og specialist i psykoterapi, voksne.

Formål:
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en oplevelsesorienteret, transdiagnostisk terapiretning, der ofte beskrives som del af den acceptfokuserede “tredje bølge” efter adfærdsterapien og den kognitive tradition. Der er mange ligheder til f.eks. kognitiv adfærdsterapi, men der er også grundlæggende forskelle. ACT kan bl.a. supplere den kliniske praksis med et udbygget fokus på personlige værdier, hvilket ofte gør arbejdet med klienten nærværende og motiverende. Herudover kan ACTs fokus på metaforer og øvelser skabe dynamik og kreativitet i samtalen.

Kurset har dels til formål at træne kerneprocesserne i ACT såsom funktionsanalyse, accept og defusion, samt formulering af værdibaserede skridt m.fl. og dels at give en teoretisk og forskningsbaseret introduktion til ACT gennem oplæg og øvelser. Intentionen er, at kurset primært bliver oplevelsesbaseret som et fundament til at forstå ACT teoretisk og derefter kunne anvende det i klinisk praksis.

Læringsmål:
På kurset vil du:

 • Tilegne dig grundlæggende viden om ACT. Herunder viden om den kontekstuelle adfærdsterapi, der ligger til grund for ACT og om de kerneprocesser, som ACT kredser om.
 • Udvikle færdigheder til at analysere og forstå klientens problemstilling. Herunder skelne mellem hvad klienten kan ændre på, og hvad der skal accepteres, før en forandringsproces kan finde sted.
 • Udvikle færdigheder til at kunne opsætte værdibaserede mål sammen med klienten.
 • Udvikle egen tryghed og kompetence til at arbejde mere oplevelsesorienteret sammen med klienten ved brug af øvelser, metaforer eller her-og-nu fokus.

Målgruppe:
Kurset er målrettet psykologer, der har lyst til eller erfaring med at arbejde oplevelsesorienteret i den terapeutiske samtale.

Undervisningsform
Undervisningen er meget praksisnær. Den vil veksle mellem en teoretisk forståelse af kliniske fænomener og træning i at anvende interventioner i forhold til at håndtere disse. Da ACT i sin essens er en oplevelsesorienteret terapi, læres den bedst gennem erfaring og fælles refleksion. Deltagere inviteres derfor til at deltage aktivt i undervisning og øvelser for at få det bedste udbytte af kurset.

Temaer i kurset:

 • Funktionsanalyse af klientens problemstilling i en adfærdsanalytisk ramme
 • Analyse af kortsigtede og langsigtede konsekvenser af adfærden
 • Veje ind og ud af ‘kreativ håbløshed’, som opstår, når klienten indser, at det, klienten gør, ikke virker
 • At kunne skelne mellem den lidelse, der er et almenmenneskeligt vilkår, og den lidelse mennesker kan komme til at skabe for sig selv gennem forsøg på kontrol og undgåelse af smerte
 • At arbejde med konkrete øvelser til accept og defusion som veje ud af fastlåsthed og undgåelse
 • Personlige værdier: måder til værdiafklaring og værdibaserede målsætninger for terapien
 • Fokus på egne værdier og egenomsorg som terapeut, som del af det bæredygtige arbejdsliv

Forberedelse til kursusdagene
Der er ikke krav om forberedelse, men man opfordres til at orientere sig i den anbefalede litteratur til kurset.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset for at konsolidere det indlærte.

Godkendt til
Kurset er godkendt med 12 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere
her.

Beskrivelse af undervisere:Ditte Hoffmann Frydendal, cand.psych., aut., ph.d., har lavet ph.d. om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Her udviklede hun et internetbaseret ACT-program til patienter med helbredsangst og undersøgte effekten af det. Hun har udgivet et bogkapitel om ACT til helbredsangst og flere videnskabelige artikler om ACT, samt deltaget med oplæg og workshops på flere ACBS konferencer (association of contextual behavioral science). I dag er hun privatpraktiserende psykolog og medlem af Onlinepanelet ved Dansk Psykolog Forening.

Dorte Lunderskov, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi, voksne, har arbejdet i mesterlære hos Dr. Kirk Strosahl, Central Washington Familiy Medicine, USA, én af grundlæggerne af ACT og har herefter oversat denne grundlæggende indstilling til menneskers lidelse og psykologens muligheder og begrænsninger for at facilitere livsforandrende adfærd og perspektiv til dansk kontekst - særligt til professionelle, der arbejder blandt mennesker med komplekse og multiple sociale og psykiske udfordringer. Hun har skrevet et kapitel om brugen af ACT i socialt arbejde til antologien ”Multiteoretisk praksis i socialt arbejde” (3. udgave efterår 2023).
Dorte Lunderskov er
desuden cand.theol. med tværfagligt speciale i forholdet mellem næstekærlighed og selvkærlighed i den professionelle hjælperrolle med fokus på, hvordan ACT som metode kan bidrage til mere bæredygtig medfølelse og vitalitet.
Dorte Lunderskov har privat praksis med terapi, supervision og kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet og i socialt arbejde.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening
Åboulevarden 31, 2. sal
8000 Aarhus C

Tid og varighed
17.-18. juni 2024
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.