Omsorgstræthed-og andre fænomener i feltet. Hvad taler vi om, hvad kan vi gøre?

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400405
 • Region Hovedstaden 
 • 13.3.2024 - 14.3.2024
 • 21.2.2024
 • 20
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Underviser
Janne Høgh, cand.psych.aut, specialist i psykoterapi for voksne og supervisor. Janne har været ansat i voksenpsykiatrien og palliation, og har siden 2008 været selvstændig i solopraksis med et klinisk ben og et organisationspsykologisk ben. Siden 2015 har hun forsket i og skrevet artikler om omsorgstræthed og andre overlappende fænomener. Hun arbejder nu med supervision og som underviser og processtyrer i deltagerinvolverende kursusforløb for mono- og tværfaglige grupper med det sigte at inspirere til tilrettelæggelse af bedre arbejdsmiljøer.

Vær opmærksom på, at dette 2 dages kursus som noget nyt ift. tidligere kursus (”Omsorgstræthed og egenomsorg - fænomen, forklaring, forandring og metodetræning”) anlægger en mere kritisk og nuanceret tilgang til begrebet omsorgstræthed. Kurset inviterer til, deltagerne udforsker begrebets muligheder og begrænsninger, ligesom begreber som moralsk stress og udbrændthed føjes til feltet af fænomener, vi ser nærmere på, som kan spille ind på kvaliteten af det arbejdsmiljø, vi færdes i som psykologer.

Formål
Kursets overordnet sigte er at tilføre deltagerne viden og inspiration til at tilrettelægge arbejdslivet, så vi på kort og langt sigt kan holde os fysisk og psykisk raske i det fag, vi holder af.
En række del-formål leder over tid frem til dette:

 • At få inspiration til at justere på forhold, vi har kontrol over og/eller indflydelse på, og derved mulighed for at reduceret udtrætning i jobbet, hvad enten det handler om omsorgstræthed, moralsk stress, udbrændthed eller lignende arbejdsmiljørelaterede fænomener.
 • At vi som en del af vores fagprofessionalisme har en flerstrenget opmærksomhed på
  • hvad arbejdet med vores klienter/patienter kan gøre ved os
  • hvad ydre omstændigheder for at udføre arbejdet betyder for oplevelsen af arbejdsglæde
  • hvordan fortællinger om, hvad psykologer kan hjælpe med, influerer på oplevet kompetence
 • At give et erfaret kendskab til omsorgstrætheds-reducerende metoder med mulighed for på sigt at integrere disse i arbejdslivet.

Læringsmål
Kurset mål er, at du får teoretisk og praktisk viden om og udvikler færdigheder i forhold til:

 • gennem udforskning af eget arbejdsmiljø og -kultur at indkredse forhold, som med fordel kan justeres/ drøftes for at reducere risici for udtrætning
 • at have et realistisk blik på inde- og udefra kommende antagelser om, hvad vi som psykologer kan udrette ift. de opgaver, vi får / har
 • at anvende konkrete metoder til afhjælpning og forebyggelse af omsorgstræthed
 • på et erfaret grundlag at kunne introducere kolleger for omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende metoder

Målgruppe
Psykologer i arbejde, ansatte som selvstændige, med interesse for og fornemmelse af, at arbejdet indeholder nogle slidsomme elementer (klientel-type/omfang, inde- og udefrakommende krav og forventninger), som kan koste på langtidsholdbarhed og arbejdsglæde.
Deltagerne skal være indstillet på at
dele egne erfaringer og have et ønske om, kurset sigter mod, deltagerne arbejder med transfer til eget arbejdsliv med henblik på reduktion af risikofaktorer, som kan lede mod udtrætning.
Deltagerne skal ligeledes være indstillet på
og afsætte tid til både før kurset og efterfølgende at involvere kolleger / netværk / organisation i iværksættelse af bedst mulige betingelser for forebyggelse og afhjælpning afudtrætning.

Undervisningsform
Kurset er tilrettelagt med en vekslen mellem teoretiske oplæg, fokuserede erfaringsudvekslinger og refleksioner i grupper og plenum, introduktion til og træning af metoder målrettet reduktion af omsorgstræthedsrisici hhv. øget arbejdsglæde. Der arbejdes desuden individuelt, fx. med begrænsninger og muligheder i egen kontekst, herunder individuelt tilrettelagte planer for konkrete tiltag i arbejdsdagen efter kurset.

Temaer i kurset
Overordnet er sigtet for kurset
Omsorgstræthed – og andre fænomener i feltet. Hvad taler vi om, og hvad kan vi gøre ved det?”at give deltagerne viden om omsorgstræthed og andre fænomener som fx moralsk stress og udbrændthed, samt præsentere forskellige perspektiver og fortællinger, som kan påvirke risikoen for udtrætning i arbejdet.

Kurset er tilrettelagt, så der bl.a. er tid til fokuserede samtaler med hinanden om mekanismer på egen arbejdsplads og indkredsning af fælles såvel som særlige forhold, der influerer på udtrætning, evt. omsorgstræthed, hos den enkelte. Deltagerne præsenteres for og prøver potentielt hjælpsomme metoder for derigennem at bane vejen til implementering i egen praksis.

Temaer undervejs:

 • Begreber i feltet: omsorgstræthed, moralsk stress og udbrændthed – hvad er mon hvad?
 • Hvad kan evt. beskytte mod de risici, der kan være forbundet med arbejdet?- og hvem har ansvar for hvad?
 • ’Den dygtige psykolog’, ’Det hele menneske’- udforskning af antagelser og deres implikationer
 • Det, vi deler, og det, det gør ved os. ’Kollegasmitte’
 • ’Smittefrie’ kollegialt støttende metoder, politikker og opmærksomhedspunkter
 • Hvad kan og bør der justeres på hos dig? – udvikling af individuelle justeringstiltag

Kurset er til hoved (teoriske oplæg), til hjerte og til hånd (egenomsorg og handling)

Forberedelse
Du får ca. 4 uger før kurset et brev, hvor du for at højne kursuseffekten på sigt opfordres til at løse en lille opgave, som involverer to udvalgte ‘assistenter’. Formålet er at øge transfer af kurset, dvs.: at mest muligt kommer ‘med hjem’, så risikoen for udtrætning reduceres gennem fx justeringer i hverdagen og implementering af nogle beskyttende praktikker i dit arbejdsliv.

Efter kurset
Med assistance fra to af dig udvalgte er dit sigte efter kurset at få metoderne justeret til og flettet ind i din arbejdsmæssige hverdag.

Litteratur
Litteratur anbefales, men forudsættes ikke læst. Formålet med litteraturanbefalingerne er mulighed for fordybelse og mere viden om emnet, så du føler sig godt klædt på til at argumentere for nødvendige tiltag på arbejdspladsen.

Godkendt til

Kurset er godkendt til alle Specialistuddannelser på det tværgående modul 3.99 med 12 timer.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

13.-14. marts 2024
1. dag kl. 10.00-17.00, 2. dag kl. 9.00-16.00