OVERBYGNING – Hvad betyder budgetterne for TR´s arbejde

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401113
 • Region Syddanmark 
 • 8.4.2024 - 9.4.2024
 • 18.3.2024
 • 2
 • -
 • Tilmeld

Hensigt

Kursets hensigt er at skærpe TR’s forståelse af de bagvedliggende forudsætninger for de offentlige institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Herunder bevidstgørelse om, at forudsætninger og baggrund for institutionernes aktuelle budgetter grundlægges meget lang tid før et givent budgetår og i vidt omfang er bundet af centrale overenskomstaftaler.
Det gælder bl.a. i forhold til de lokale lønforhandlinger og diskussioner om fx midler til kompetenceudvikling. Herudover bliver du som TR bedre klædt på til de generelle drøftelser i SU/MED.
Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der har gennemgået kurset ”Introduktion til TR-arbejdet” i Akademikernes basisuddannelse, og det bygger videre på de budgetmæssige aspekter i kurserne ”TR – et spørgsmål om indflydelse” og ”TR’s rolle i lønsystemet”.

Udbytte

Efter kurset vil du som TR være styrket til at indgå i dialog med ledelsen om din institutions budgetmæssige forhold, herunder de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Således klæder kurset dig bedre på til at varetage rollen som TR, både når det gælder lønforhandlinger og som SU/MEDmedlem.
Deltagelse i kurset vil:
• Øge din indsigt i, hvordan du bedre kan gennemskue din institutions budgetter
• Skabe en forståelse for din institutions budgetplanlægning og processen bagved
• Give indsigt i, hvordan institutionens økonomiske rammer også har betydning for de lokale lønforhandlinger
• Give dig forståelse af og bevidsthed om, hvornår du som TR bør være særligt opmærksom i budgetprocessen og prøve at være på forkant i din dialog med ledelsen
• Klæde dig generelt bedre på til arbejdet i SU/MED udvalget, herunder hvordan du kan indgå i dialog om budgetplanlægningen.

Form

Kurset henvender sig primært til de TR, der skal deltage i lønforhandlinger med ledelsen. Undervisningen vil foregå via
• Gennemgang af de basale regler for fastlæggelse af institutionernes budgetter, herunder sondringen mellem budget- ter til hhv. lønudgifter og til øvrige driftsudgifter
• Fokus på centrale tidspunkter for bl.a. budgetplanlægningen med henblik på indflydelse.

Endvidere vil der være erfaringsudveksling mellem delta gerne.

Praktiske informationer

Sted

Hotel Haraldskær
Skibetvej 140
7100 Vejle

Tid og varighed

8.-9. april 2024
2 dages internat 

Tilmeldingsfrist

26. februar 2024

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"

2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år

Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.