OVERBYGNING – Organisation og strategi

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20220425
 • Syddanmark 
 • 25.4.2022 - 26.4.2022
 • 28.2.2022
 • 4
 • 0 kr.
 • Tilmeld

 

Hensigt
Strategiudvikling og strategiprocesser har stor indflydelse på en organisations fokus og prioriteringer og dermed også på de mennesker, der arbejder i organisationen. I dag er strategiudvikling en disciplin, der ofte er forbeholdt den øverste ledelse, men sådan behøver det ikke at se ud i morgen. Som TR har du interesse i at være medskaber af de bedste organisatoriske betingelser for dine kolleger. Når du forstår og kan tale sikkert ind i strategiudvikling og strategiprocesser, har du et stærkt afsæt for at øve indflydelse de steder, hvor beslutninger træffes og prioriteringer foretages. Dette kursus har som formål at give dig en stærk platform for at forstå, bidrage til og udøve din indflydelse på én af de vigtigste organisatoriske discipliner, strategiudviklingen.

Første del af kurset vil være bygget op som de strategiworkshops, direktioner og ledergrupper ofte deltager i. Her får du via konkret arbejde med strategimodeller et førstehåndsindtryk af arbejdet med strategiudvikling og de overvejelser og prioriteringer, ledergrupper står i.

I anden del af kurset ser vi på strategiudviklingsprocessen med afsæt i TR rollen og afdækker konkrete påvirkningsrum og fora for indflydelse, før, under og efter strategiprocessen.

Udbytte
Når du har gennemført kurset, er målsætningen, at du:
• Har opnået indsigt i organisatoriske strategiprocesser, strategiudvikling og konkrete strategiværktøjer.
• Har fået udvidet dit sprog inden for strategiprocesser og organisationsudvikling.
• Kan koble din egen TR rolle, fokus og værdiskabelse til organisatoriske strategiudviklingsprocesser.
• Har fået inspiration til konkrete handlemuligheder for øget indflydelse og påvirkning af organisationers dagsorden.

Form
For engagerende og effektfuld læring vil kurset være bygget op omkring principper for action learning:
• Konkret arbejde med strategiudvikling, gerne med afsæt i deltagernes egen organisation.
• Opbygning af relevant indsigt ud fra enkle og ofte benyttede strategimodeller.
• Erfaringsudveksling og inspiration mellem deltagere.
• Refleksion og dialog i forhold til TR’s aktive påvirkning af organisationer og strategiprocesser.

 

 

Om kurset

 • Severin Kursuscenter
  Skovsvinget 25
  5500 Middelfart
 • 20220425
 • TR / AMR kurser - OVERBYGNING - Organisation og strategi
 • Mandag 25. april 2022 - tirsdag 26. april 2022

  2 dages internat

 • 28. februar 2022

 • DP henstiller til, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser
 • Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"
 • Vi anbefaler deltagelse i højest 2 AC TR kurser pr. år
 • Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt