Psykologisk debriefing – tidlig intervention i grupper efter kriser og katastrof

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401190
 • Region Hovedstaden 
 • 2.5.2024 - 3.5.2024
 • 1.4.2024
 • 24
 • 4500 kr.
 • Tilmeld

2 dages kursus. PSYKOLOGISK DEBRIEFING - TIDLIG INTERVENTION I GRUPPER EFTER KRISER OG KATASTROFER


Mål med kurset

Forskellige former for gruppeopfølgning kan benyttes efter krise- og katastrofesituationer. I dette kursus gives der en oversigt over sådanne interventioner med særlig vægt på arbejde i såkaldte psykologiske debriefingsmøder. Psykologisk debriefing er en metode som benyttes for at hjælpe en gruppe mennesker, som sammen har oplevet en alvorlig kritisk situation som fx alvorlig livstrussel i form af at overleve en alvorlig ulykke, vold, et pludseligt dødsfald hos en arbejdskollega, arbejde med større ulykker og katastrofer m.m. Det er ikke en metode som benyttes ved mindre belastninger eller kroniske stressbelastninger. På dette kurset vil et godt, lederskab og styring af gruppeproses trænes via scenarier, hvor deltagerne gennem rollespil trænes i at håndtere gruppeprocessen. Gennem 40 år har kursusleder Atle Dyregrov holdt sådanne kurser forskellige steder i verden, med meget god feedback fra deltagerne om anvendeligheden af denne træning. Kurset er praktisk anlagt med vægt på rollespil og egentræning.

Nyere forskning om traumer og tab og denne videns konsekvenser for tidlig intervention vil blive gennemgået.

Kurset henvender sig til psykologer. Max deltagere 24.


Kursusleder psykologspecialist, professor emeritus Atle Dyregrov Dyregrov introduserede såkaldt psykologisk debriefing til Europa, og har dertil arbejdet med andre former for gruppeopfølging efter kritiske situationer. Han har skrevet en række artikler og bøger på kriseområdet, inklusive bogen «Psykologisk Debriefing» som udkom i ny norsk utgave i efteråret 2023 (Dansk utgave på Dansk Psykologisk Forlag i 2002).


Kursusleder har gennem en årrekke arbejdet med kriser, traumer og katastrofer i Norge og internationalt. Han har bred klinisk erfaring fra arbejde med forskellige grupper ramt av kritiske situationer. I 2014 blev han utnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sit arbejde på krise- og katastrofe-området.


PROGRAM : PSYKOLOGISK DEBRIEFING I TIDLIG INTERVENTION


Dag 1 kl. 10-17


Brug af grupper i tidlig intervention

- Forskellige gruppeformater

- Valg af interventionsmetode. Kort om nyere forskning om traumer og tab - konsekvenser for tidlig intervention

- Samling af involverede tidligt efter hændelse (aflastningsmøde/defusing)


Smågrupper og psykologisk debriefing

- Præsentation af tilbud

- Praktisk tilrettelæggelse

- Tidspunkt og Valg af lokale

- Rammerne omkring mødet

- Gruppestørrelse og placering


Frokost kl. 12-13


Gruppehåndtering

- Proses/gennemførelse

- Lederskap i krisegrupper

- Viktige prosesfaktorer


Faser i gruppesamlingen


Rollespil/øvelser - diskusion


Dag 2 kl. 9-16


Spesielle problemstillinger og spørsmål

- Oppfølgingsmøder

- Håndtering av dominerende gruppedeltagere


Gruppehåndtering. Praktisk træning og øvelser, diskusion


Frokost kl.12-13


Gruppehåndtering. Praktisk træning og øvelser, diskusion


Opsummering

Der lægges vægt på erfaringslæring, hvor deltagere er med som gruppeledere, co-ledere eller "ramte" i scenarier som omhandler dagliglivets kriser og større ulykker. Video-optag kan benyttes i dele af træningen.


Praktiske informationer

Pris

4.500 kr.
Gebyret indbetales på selskabets konto i Lån og Spar bank: Reg. 0400 Konto nr. 40126 41066 Deltagere optages efter først til mølle-princippet. EAN fakturering kan ske ved oplysning om EAN-nr, ordrenr og referenceperson samt navn og adresse på arbejdsgiver

Tilmelding

Tilmelding sker ved mail til berithbro@mail.dk og indbetaling af kursusgebyr på kr. 4.500. (Ej momsbelagt da kurset er forhåndsgodkendt under specialistuddannelse).

Tilmeldingsfrist: 1/ 4-2024

Sted:

Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade 11, 1370 København

Tid:

2/5-24 kl. 10-17. 3/5-24 kl. 9-16