Udredningsprocedurer Børneneuropsykologisk Selskab

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401635
 •  
 • 30.10.2024 - 18.12.2024
 • 1.10.2024
 • 24
 • 11000 kr.
 • Tilmeld

Formålet med kurset:

Formålet er at deltagerne skal tilegne sig viden om udredning på børne- og ungeområdet samt kunne forholde sig kritisk til de forskellige undersøgelsesprocedurers validitet og reliabilitet. Endvidere vil deltagerne få kendskab til at administrere neuropsykologiske test og screeningsmetoder, foretage klinisk observation, vurdere testresultater, anvende og fortolke spørgeskemaer samt ratingscales, og foretage en samlet vurdering af data til brug for at udarbejde rapporter og erklæringer.

Program:

30. oktober 2024 kl. 10-17:

Udredning af intelligens hos børn og unge (6 timer v. Käte From)

31. oktober 2024 kl. 9-16:

Udredning med spørgeskemaer og ratingscales (3 timer v. Signe Hartvig Petersen) Vurdering af adaptivt niveau med ABAS-3 (3 timer v. Signe Hartvig Petersen)

12. november 2024 kl. 10-17:

Udredning af eksekutive funktioner (3 timer v. Lone Ullitz Fjeldborg) Hukommelse (3 timer v. Lone Ullitz Fjeldborg)

13. november 2024 kl. 9-16:

Udredning af socio-emotionelle kom-petencer (3 timer v. Käte From) Observationsmetodik (3 timer v. Käte From)

16. december 2024 kl. 10-17:

Udredning af opmærksomhedsfunkti-oner (3 timer v. Signe Hartvig Petersen) Udredning af autismespektrumforstyr-relser (3 timer v. Signe Hartvig Petersen).

Inklusive fokus på anamneseoptag i forhold til begge tilstande.

17. december 2024 kl. 9-16:

Udredning af sproglige kompetencer (6 timer v. Lone Ullitz Fjeldborg )

18. december 2024 Kl. 9-16:

Udarbejdelse af rapporter, erklæringer og tilbagemeldinger, inkl. cases

(6 timer v. Signe Hartvig Petersen )

Kurset vil omhandle:

Under kurset gennemgås udredning af sociale, sproglige og emotionelle kompetencer, samt udredning af intelligens, opmærksomhedsfunktioner, eksekutive funktioner og hukommelse. Herudover gennemgås observationsmetodik, anamneseoptagelse samt udarbejdelse af rapporter og erklæringer.


Praktiske informationer

Hvor afholdes arrangementet?

Dansk Psykolog Forening, København

Pris?:

9.500 kr. (medlemmer), 11.000 (ikke medlemmer)

Tilmelding?

Tilmelding åbner d. 1/6

Hvem kan tilmelde sig?

Psykologer under specialistuddannelse (klinisk neuropsykologi med børn og unge), samt øvrige psykologer der foretager undersøgelser og vurderinger.