Fyraftensmøde med Stefan Lock Jensen om Adaptive mentalization-based integrative therapy (AMBIT)

Fyraftensmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 772017044909599
 • Hovedstaden 
 • 2.11.2022 - 2.11.2022
 • 26.10.2022
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hjælp til børn og unge i mistrivsel og fejludvikling involverer ofte en række forskellige aktører: Psykologer fra PPR-regi, kommunale familieafdelinger og Børne- og ungdomspsykiatrien arbejder sammen med lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. for at skabe kontakt til og skabe trivsel og udvikling for udsatte børn og unge i samarbejde med familien. Det er sin sag at få skabt frugtbare samarbejdsrelationer og virkningsfulde indsatser på tværs af sektorielle og faglige skel. Adaptive mentalization-based integrative therapy (AMBIT) er en tilgang, der med udgangspunkt i mentaliseringsbegrebet tilbyder forståelser og værktøjer til at organisere og skabe samarbejdende netværk omkring børn og unge i mistrivsel.

Stefan Lock Jensen er specialpsykolog med ledelsesansvar i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Roskilde. Stefan er uddannet i AMBIT på Anna Freud Centeret i London. Stefan var sammen med sine kolleger i Børne- og ungdomspsykiatrien de første til at trække AMBIT til Danmark, hvor han uddanner andre professionelle. Stefan indgår desuden i et samarbejdet med Anna Freud Centeret om at udvikle på og skabe forskning i AMBIT på europæisk plan. Stefan vil give os en introduktion til AMBIT-modellen herunder de forståelser og begreber, der ligger bag, og der vil være mulighed for enkelte øvelser.

Vores fyraftensmøder har til formål at give let adgang til faglig inspiration og netværk med andre børne- og familiepsykologer – og vi glæder os som altid til at se dig. Mødet afholdes onsdag den 2. november 2022, kl. 17:00 til 20:00 i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, lokale 2A. Der serveres en sandwich, lidt sødt samt drikkevarer. Tilmelding er efter først til mølleprincippet senest den 22. oktober 2022 af hensyn til forplejning. Pris for deltagelse: 70,- kr. for medlemmer af Børne- og familiepsykologisk Selskab og 145,- kr. for ikke-medlemmer af selskabet. Betaling kan udelukkende foretages ved at overføre beløbet til konto: 0400 4012580946. INGEN kontant- eller ean-betaling er mulig.

Tilmelding: send en mail til bfps@dp-decentral.dk med kursusnavn, dit navn, efternavn, mail og arbejdsplads.

Om kurset