NYT! Virtuelt – Pligten til journalføring i Psykologloven Hvad gælder & hvordan?

Kurser uden forhåndsgodkendelse

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 230222
 • Virtuelt 
 • 22.2.2023 - 22.2.2023
 • 20.2.2023
 • 500
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Underviser
 
Jette Rudolph Røgild, cand.jur, tidligere ankechef bl.a. med ansvar for Psykolognævnets sekretariat, nuværende advokatfuldmægtig hos Ret & Råd advokater i København -

Formål
Som autoriseret psykolog har du i langt de fleste tilfælde journalpligt. Det betyder, at du skal notere alle vigtige ting i klientens journal. Journalpligten er blandt andet med til at sikre dine klienters retssikkerhed, idet klienten som udgangspunkt har ret til at få aktindsigt i egen journal. Desuden kan journalen bruges som arbejdsredskab for dig som psykolog og fungere som dokumentation for det arbejde som du har udført. Journalføring har derfor stor betydning for både dig som psykolog og dine klienter.
For selvstændige autoriserede psykologer fremgår pligten til at føre journal  af Psykologloven samt af Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (herefter Journalbekendtgørelsen) og er en del af det tilsyn som Psykolognævnet fører med autoriserede psykologer. Psykologloven og Journalbekendtgørelsen gælder kun for autoriserede psykologer. Det er dog DP’s anbefaling, at du også som ikke-autoriseret psykolog fører journaler på samme måde som autoriserede.
Formålet med kurset er, at du bliver fortrolig med reglerne for journalføring og at du kan føre en journal, der lever op til de regler der gælder på området.

Læringsmål:

På kurset arbejder vi med, at du opnår forståelse for de gældende regler og rammer for journalføring. På den baggrund opnår du færdigheder til at:

 • kunne lave en tilstrækkelig journalføring - ikke for lidt, ikke for meget.
 • kunne arbejde efter indholdet i Journalbekendtgørelsen

Målgruppe:  Psykologer, der har brug for grundlæggende viden om journalføring. Der vil være fokus på journalføring for selvstændige psykologer med udgangspunkt i retningslinjerne i Psykologloven samt Journalbekendtgørelsen.

Undervisningsform: Online kursus med underviseroplæg om regler og praksis samt praktiske øvelser.

Temaer i kurset:

 • Hvad står der i reglerne (Psykologloven, Journalbekendtgørelsen samt Psykolognævnets vejledende retningslinjer) og hvad betyder de
 • Hvad skal journalen indeholde
 • Hvad skal psykologen gøre
 • Hvad må psykologen ikke gøre
 • Hvad er psykolognævnets praksis på området
 • Praktiske øvelser.

Litteratur: 

 1. Psykologloven
 2. Journalbekendtgørelsen
 3. Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer fra 2021

Praktiske informationer

Til og afmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist: 22. februar

Afbud: Senest 21. februar


Tid og varighed
Onsdag 22. februar 2023, kl. 12.00-17.00


Gebyr for udeblivelse til gratis arrangementer
Du vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse på gratis arrangementer i Dansk Psykolog Forening.
Hvis vi har modtaget dit afbud umiddelbart inden arrangementets start i ’MitDP’ vil du ikke blive opkrævet gebyret.
Du kan kun melde afbud via mitdp.


Gratis arrangement
for medlemmer af Dansk Psykolog Forening