Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer, Aarhus

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 2303993
 • Region Midtjylland 
 • 20.3.2023 - 21.3.2023
 • 6.2.2023
 • 20
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser


Janne Høgh, cand.psych.aut, specialist i psykoterapi for voksne. Før årtusindeskiftet sygeplejerske & voksenunderviser, fra 2004 psykolog i voksenpsykiatrien, dernæst palliation. Siden 2008 selvstændig på fuld tid i solopraksis med et klinisk ben og et organisationspsykologisk ben. Se også www.jannehogh.dk. De seneste år har jeg været optaget af, hvad der slider i jobbet som psykolog og har bl.a. sammen med Halfdan Thorsø Skjerning lavet en stor undersøgelse blandt psykologer (2018) om, ‘hvad der slider’ og ‘hvad der hjælper’ mod omsorgstræthed. Jeg har desuden skrevet forskningsartikler om emnet og bidrager gennem deltagerinvolverende oplæg og kursusforløb for mono- og tværfaglige grupper af hjælpere til inspiration og tilrettelæggelse af bedre arbejdsmiljøer.


Vær opmærksom på, Dette 2 dages kursus er en sammenlægning af de tidligere 2 kurser: Del 1 “Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer - fænomen, forklaring, forandring” og Del 2. ”Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer – metodetræning”.


Formål

Kursets overordnet sigte er at tilføre deltagerne viden og inspiration til at tilrettelægge arbejdslivet, så de kan holde til det fag, de holder af.

En række del-formål leder frem til dette på kort og langt sigt:

 • At vi som en del af vores fagprofessionalisme skærper opmærksomheden på, hvad arbejdet med vores klienter/patienter kan gøre ved os
 • At gøre det muligt at gøre noget ved Omsorgstrætheden, fordi vi taler om den
 • At almengøre og professionalisere vores samtaler om og tiltag mod Omsorgstræthed
 • At vi som en del af vores fagprofessionalisme vedbliver med at være opmærksomme på, hvad arbejdet med vores klienter/patienter kan gøre ved os
 • At give et erfaret kendskab til - og en på sigt regelmæssig praktik i - brugen af Omsorgstrætheds-reducerende metoder

At få inspiration til at justere på forhold, som kan bidrage til Omsorgstræthed der, hvor vi har kontrol eller indflydelse.


Læringsmål

Kurset mål er, at du får teoretisk og praktisk viden om og udvikler færdigheder i forhold til:

 • at anvende konkrete metoder til afhjælpning og forebyggelse af Omsorgstræthed
 • gennem udforskning af eget arbejdsmiljø at indkredse konkrete justeringer, som kan reducere risici for Omsorgstræthed
 • at implementere gode Omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende praktikker i hverdagen, uanset om du arbejder alene, med kolleger, er selvstændig eller ansat
 • på et erfaret grundlag at introducere kolleger for gode Omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende metoat 

Og, at du får kompetencer til:

 • at reflektere over betydningen, muligheder og begrænsninger af Omsorgstræthed – begrebet, symptomer og tilstødende fænomener


Målgruppe

Psykologer i arbejde - ansat som selvstændig - med interesse for og fornemmelse af, at omsorgstræthed er / kan blive en sideeffekt ved jobbet.

Deltagerne skal være indstillet på at dele egne erfaringer og være indforstået med, at kurset samlet sigter mod, deltagerne arbejder med transfer til eget arbejdsliv og -miljø med henblik på reduktion af Omsorgstræthed.

Deltagerne skal ligeledes være indstillet på og afsætte tid til både før kurset og efterfølgende at involvere kolleger / netværk / organisation i iværksættelse af bedst mulige betingelser for forebyggelse og afhjælpning af Omsorgstræthed.


Undervisningsform

Kurset er tilrettelagt i en vekslen mellem teoretiske og instruktive oplæg, fokuserede erfaringsudvekslinger og refleksioner i grupper, introduktion og træning af foci og metoder målrettet reduktion af Omsorgstræthedsrisici hhv. maksimering af arbejdsglædefaktorer. Der arbejdes desuden individuelt, fx. med begrænsninger og muligheder i egen kontekst, herunder plan for konkrete tiltag.


Temaer i kurset

Overordnet er sigtet med kurset at give deltagerne viden om begrebet fænomenet Omsorgstræthed, herunder kendskab til både enkle og kontekstkomplicerende mekanismer, som fremmer og hæmmer Omsorgstræthed. Kurset tilrettelagt med tid til at fokuserede samtaler med andre psykologer om disse mekanismer på egen arbejdsplads og indkredse fælles såvel som særlige forhold, der influerer på Omsorgstræthed hos den enkelte. Deltagerne præsenteres for og prøver hjælpsomme metoder for gennem oplevelsen at bane vejen til implementering i egen praksis.

metoderne vil fokusere på:

 • Hvad er Omsorgstræthed
 • Hvad øger og beskytter mod risikoen for Omsorgstræthed?
 • Det muliges kunst – hvad kan der justeres på hos dig?
 • ’Kollegasmitte’
 • ’Smittefrie’ kollegialt støttende kulturer
 • Hensigtsmæssige fora til deling af oplevelser, som påvirker den enkelte

Kurset er til hoved (teoriske oplæg), til hjerte og til hånd (egenomsorg og handling)


Forberedelse

Du får ca. 4 uger før kurset et brev, hvor du for at højne kursuseffekten på sigt opfordres til at løse en lille opgave, som involverer to udvalgte ‘assistenter’. Formålet er at øge transfer af kurset, dvs.: at mest muligt kommer ‘med hjem’, så risikoen for Omsorgstræthed reduceres gennem implementering af nogle beskyttende praktikker i dit arbejdsliv.


Efter kurset

Med assistance fra to af dig udvalgte cases er dit sigte efter kurset at få metoderne justeret til og flettet ind i din arbejdsmæssige hverdag.


Litteratur

Litteratur anbefales, men forudsættes ikke læst. Formålet med litteraturanbefalingerne er mulighed for fordybelse og mere viden om emnet, så du føler sig godt klædt på til at argumentere for nødvendige tiltag på arbejdspladsen.


InspirationsmaterialeGodkendt til

Kurset er godkendt til alle Specialistuddannelser på det tværgående modul 3.99 med 12 timer samt godkendt til 16.4.4.2.2.6 Intervention overfor pårørende til ældre med kroniske sygdomme (12 timer) B.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C


Til og afmeldingsfrist

6. februar 2023


Tid og varighed
Mandag 20. - tirsdag 21. marts 2023
1. dag kl. 10.00-17.00
2. dag kl. 9.00-16.00 


Inspirationsmateriale

https://den-selvstaendige-psykolog.dk/wp-content/uploads/2021/02/Hogh-Skjerning-2020-1.pdf


OBS!
Dette 2 dages kursus er en sammenlægning af de tidligere 2 kurser: Del 1 “Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer - fænomen, forklaring, forandring” og Del 2. ”Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer – metodetræning”