Seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 2303999
 • Region Hovedstaden 
 • 18.9.2023 - 2.10.2023
 • 28.8.2023
 • 24
 • 3384 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
Per Frederiksen (primær underviser), cand.psych. og seniorprojektleder for Red Barnets indsats AnmeldDet mod bekæmpelse af digitalt overgrebsmateriale med børn. Per Frederiksen er forfatter til såvel skøn- som faglitteratur om digitale overgreb mod børn og unge. Den seneste udgivelse i Red Barnet er artiklen ”Hverdagsbilleder af børn i seksuelle kontekster”, der stiller skarp på, hvordan børn kan blive beskyttet mod at blive seksualiseret på internettet. pef@redbarnet.dk / 2189 9060

Christoffer Borup (primær underviser), cand.psych. og børnefaglig koordinator på Red Barnets SletDet Rådgivning. Christoffer Borup rådgiver børn, forældre og fagpersoner i håndtering af digitale krænkelser og ubehagelige oplevelser på nettet blandt børn og unge. Christoffer er desuden ansvarlig for SletDet Rådgivningens samarbejde med de sociale medier. chbo@redbarnet.dk / 2189 0506

Rebecca Cronfeld (gæsteunderviser), socialrådgiver, cand.soc.og socialfaglig rådgiver i Red Barnet. Rebecca Cronfeld arbejder med et socialfagligt fokus i beskyttelsen af børn mod alle former for overgreb - særligt på det digitale område gennem tjenesterne SletDet Rådgivningen og AnmeldDet. recr@redbarnet.dk / 2189 3219

Carina Ringive (gæsteunderviser), sociolog (cand.scient.soc.) og digital trivselsrådgiver hos Red Barnets. Carina Ringive arbejder med forebyggelse af digitale risici og rådgiver børn, forældre og fagpersoner i håndteringen af digitale krænkelser og ubehagelige oplevelser blandt børn og unge hos Red Barnets SletDet Rådgivning. cari@redbarnet.dk / 6169 7384

Formål
Kurset vil give psykologer forståelse og indsigt i børn og unges digitale liv herunder i særdeleshed seksualiserede digitale krænkelser såsom grooming, sextortion og ufrivillig billeddeling. Som kursist vil du blive klædt på til at kunne italesætte det digitale liv i praksis med særlig fokus på børn og unge. Du vil få viden om de psykologiske konsekvenser af seksualiserede digitale krænkelser baseret på den nyeste forskning, og du vil blive undervist i, hvordan børn og unge reagerer på at stå i en krise. 
Den digitale verden indeholder mange nye elementer, men kurset vil også fokusere på at identificere kendte psykologiske konsekvenser af digitale krænkelser til gavn for børn og unge, der har brug for fagprofessionel psykologisk støtte. Fra Red Barnets tjeneste SletDet Rådgivningen ved vi, at mange børn og unge efterspørger en psykolog, der kan forstå den digitale verden, tør spørge ind til den og kan hjælpe med de psykologiske konsekvenser af digitale krænkelser. Kursusbeviset vil være garant for, at du som psykolog har den nyeste viden om seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge, som du kan tage med ind i dit psykologiske arbejde med børn og unge. 

Læringsmål
Du vil på kurset blive introduceret til teoretisk, forskningsbaseret og praktisk viden om seksualiserede digitale krænkelser. Den viden vil give dig en dybdegående forståelse af børn og unges digitale liv samt de psykologiske konsekvenser ved seksualiserede digitale krænkelser.

Du vil udvikle dine færdigheder i forhold til: 

 • At identificere seksualiserede digitale krænkelser samt de psykologiske konsekvenser herved hos de børn og unge, som du arbejder med.
 • At kunne psykoedukere børn og unge i forhold til seksualiserede digitale krænkelser.

Du vil udvikle dine kompetencer i:

 • At reflektere over betydningen af det digitale liv samt længerevarende konsekvenser hos de børn og unge, du møder i dit arbejde. Herunder kritisk og etisk stillingtagen til hvordan seksualiserede digitale krænkelser italesættes med begreber såsom offer og hævnporno.
 • At diskutere og perspektivere den teoretiske og forskningsbaserede viden om seksualiserede digitale krænkelser i forhold til dit arbejde.  

Målgruppe 
Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med børn og unge i fx privat praksis, PPR eller psykiatrien, og som ønsker at tilegne sig viden om seksualiserede digitale krænkelser.
Det er ikke nødvendigt at have forhåndskendskab til emnet, men det forventes, at du som kursist er motiveret for at anvende viden fra kurset i praksis.

Undervisningsform
Kurset forløber over tre kursusdage. De to første kursusdage er virtuelle og varer en halv dag, mens den tredje kursusdag er en hel dag med fysisk tilstedeværelse.
Undervisningen vil på alle kursusdage veksle mellem formidling af viden fra forskellige undervisere, praksisnære diskussioner i mindre grupper og plenum samt inddragelse af cases. Til alle kursusdage vil der være aktiviteter, der muliggør aktiv deltagelse fra alle kursister.
Forskningen om metodiske tilgange i psykoterapeutisk behandling af børn og unge, der har oplevet seksualiserede digitale krænkelser, er endnu spæd. Fokus på kurset er derfor primært forskningsbaseret viden om tendenserne, om mekanismerne bag samt konsekvenser af krænkelserne. Derudover tager kurset udgangspunkt i praksiserfaringer, og en del af kurset udgør videndeling samt diskussion på tværs af de tilmeldte psykologer.

Temaer i kurset

 • Børn og unges digitale liv, herunder deres færden på sociale platforme samt digitale relationer.
 • Seksualiserede digitale krænkelser, herunder grooming, sextortion og ufrivillig billeddeling.
 • Konsekvenser af seksualiserede digitale krænkelser, herunder psykologiske, sociale, faglige og psykosomatiske.
 • Videndeling og diskussion af psykologens arbejde med børn og unge udsat for seksualiserede digitale krænkelser, herunder oplæg om blandt andet krisehåndtering samt deling af praksiserfaringer.

Forberedelse/mellem kursusdage
Som forberedelse til første kursusdag opfordres du til at læse to udvalgte artikler. Til anden kursusdag vil der ligeledes være en udvalgt artikel som læsning, mens forberedelsen til tredje kursusdag vil være en mindre øvelse mph. at styrke anvendelsen af færdigheder fra kurset i din praksis.

Efter kurset
Efter kurset er der mulighed for at komme på Red Barnets interne henvisningsliste over psykologer, der har viden om de psykologiske konsekvenser ved seksualiserede digitale krænkelser.
Det er desuden muligt at tilmelde sig Red Barnets netværk for psykologer, der beskæftiger sig med børn og unges digitale liv. Netværket mødes en gang årligt til diskussion og videndeling.

Godkendt til
Alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 10 timer.

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

 

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
Virtuelt: 18. september og 25. september, kl. 12-15
Fysisk: 2. oktober kl. 10-16
Varighed: 10 timer

Til og afmeldingsfrist
7. august 2023

Virtuelt
Du får tilsendt et zoom link 2-3 før start, til de 2 virtuelle kursusdage.